QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Mediabiblioteket

Mediabiblioteket innehåller de bilder som du kan använda i appen: i text- och bildvisualiseringar, på berättelsesidor och som miniatyrer för appar, ark och berättelser. 

Mediabiblioteket i Qlik Sense med förhandsvisning av en av standardbilderna.

Media library view

A: Mappar

Mapparna i mediebiblioteket.

Mappalternativ
UI-element Beskrivning
I appen Bilderna i appen. Du kan ta bort bilder.
Default  Standardbilderna hanteras från Qlik Management Console.

Om ett nytt innehållsbibliotek delas genom säkerhetsregler som har definierats i Qlik Management Console blir biblioteket och dess bilder en del av mediabiblioteket.

B: Bildlista

En lista över bilderna i den valda delen av mediabiblioteket.

C: Förhandsgranska

En förhandsgranskning av den markerade bilden.

D: Ladda upp media

Klicka på Ladda upp media för att överföra en ny bild.

Mer information finns i Ladda upp bildfiler till mediebiblioteket.

E: Avbryt

Klicka på Avbryt för att stänga mediabiblioteksdialogen.

F: Infoga

Klicka på Infoga för att använda den valda bilden.

G: Ta bort

Klicka på Ö för att ta bort den markerade bilden.

Mer information finns i Ta bort bildfiler från mediabiblioteket.

See also:

 

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?