Återanvända mått med originalmått

När du arbetar med en opublicerad app kan du skapa originalmått som kan återanvändas. Den som använder en publicerad app kommer åt originalmåtten men kan inte förändra dem.

Ett mått är en kombination av ett uttryck och beskrivande data, såsom namn, beskrivning och taggar. Du kan lägga till uttrycket för måttet på olika sätt.

Tips: Du kan antingen skapa originalmått från resurspanelen medan du arbetar med ett ark eller skapa originalmått från datamodellvyn.

See also:

 

Återanvända resurser med originalobjekt

Resurspanelen

Använda uttryck i visualiseringar

Mått

Dimensioner

Skapa ett originalmått från datamodellvyn