Visa information om omvandlingar av tabeller och fält i Datahanteraren

Du kan visa de åtgärder och omvandlingar som utförts på tabeller och fält i dialogrutan Information i Datahanteraren. För tabeller är dialogrutan Information tillgänglig i vyerna Associationer och Tabell, och för fält är den tillgänglig i datatabellredigeraren.

I Information visas de aktuella åtgärder och omvandlingar som utförts på vald tabell eller valt fält, i den ordning de används i det genererade dataladdningsskriptet. Här kan du enkelt se källan för en tabell eller ett fält, aktuella ändringar som gjorts och i vilken ordning de olika ändringarna har gjorts. I Information kan du till exempel se vilka tabeller som är konkatenerade eller om ordningen har ändrats för ett fält.

Vad som visas i Information varierar beroende på om det är en tabell eller ett fält du visar. För en tabell visas följande i Information:

  • Källtabeller för den valda tabellen.
  • Omvandlingar som har tillämpats på tabellen, till exempel borttagning av pivotering och konkatenering.

För ett fält visas följande i Information:

  • Källtabeller och källfält för det valda fältet.
  • Fälttypsändringar.
  • Omvandlingar som har tillämpats på fälten, till exempel från dataprofileringskortet eller genom konkatenering.

Visa information om tabell

Gör följande:

  • I Datahanteraren väljer du en tabell, klickar på ¥ och klickar sedan på Visa information.

Dialogrutan Information öppnas.

Visa information om fält

Gör följande:

  1. I Datahanteraren väljer du en tabell och klickar på @.
  2. Klicka på Ô ovanför fältets rubrik och klicka på Visa information.

Dialogrutan Information öppnas.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?