Dölja fält från analys

Du kan dölja datafält som du inte vill ska vara tillgängliga när du bygger visualiseringar i arkvyn eller i insiktsrådgivaren. Du kan till exempel ha fält som bara används för att beräkna ett annat fält. Du kan dölja dessa fält i Datahanteraren så att de inte är tillgängliga i arkens resurspanel eller från insiktsrådgivaren men fortfarande är tillgängliga i Datahanteraren och Skriptredigeraren.

När du döljer ett fält kan alla befintliga relationer fältet har, som associationer eller användning i beräkningar, behållas. Om ett fält används för tillfället, exempelvis i ett originalobjekt eller i ett befintligt diagram, kommer det att fortsätta vara tillgängligt där, men inte tillgängligt för användning i nya originalobjekt eller visualiseringar.

Observera:

Du kan visa alla dina dolda fält i Datahanteraren genom att gå in i Skriptredigeraren och öppna det auto-genererade avsnittet. Alla dolda fält listas som TAG FIELD <fältnamn> WITH '$hidden';.

Dölja ett fält från analys

Gör följande:

  1. Klicka på Ô över fältrubriken.

  2. Klicka på Dölj i analys.

Fältet är nu dolt i arkvyn och i insiktsrådgivaren. Dolda fält har tillagt över fältets rubrik.

Visa ett dolt fält

Gör följande:

  1. Klicka på Ô eller över fältrubriken.
  2. Klicka på Visa i analys.

Fältet är nu tillgängligt i arkvyn och i insiktsrådgivaren.