Dölja fält från analys

Du kan dölja datafält som du inte vill ska vara tillgängliga när du bygger visualiseringar i arkvyn eller i insiktsrådgivaren. Du kan till exempel ha fält som bara används för att beräkna ett annat fält. Du kan dölja dessa fält i Datahanteraren så att de inte är tillgängliga i arkens resurspanel eller från insiktsrådgivaren men fortfarande är tillgängliga i Datahanteraren och Skriptredigeraren.

När du döljer ett fält kan alla befintliga relationer fältet har, som associationer eller användning i beräkningar, behållas. Om ett fält används för tillfället, exempelvis i ett originalobjekt eller i ett befintligt diagram, kommer det att fortsätta vara tillgängligt där, men inte tillgängligt för användning i nya originalobjekt eller visualiseringar.

Observera:

Du kan visa alla dina dolda fält i Datahanteraren genom att gå in i Skriptredigeraren och öppna det auto-genererade avsnittet. Alla dolda fält listas som TAG FIELD <fältnamn> WITH '$hidden';.

Dölja ett fält från analys

Gör följande:

  1. Klicka på Ô över fältrubriken.

  2. Klicka på Dölj i analys.

Fältet är nu dolt i arkvyn och i insiktsrådgivaren. Dolda fält har tillagt över fältets rubrik.

Visa ett dolt fält

Gör följande:

  1. Klicka på Ô eller över fältrubriken.
  2. Klicka på Visa i analys.

Fältet är nu tillgängligt i arkvyn och i insiktsrådgivaren.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?