Lägga till data från uppladdade datafiler

Om du vill att data från filer ska vara tillgängliga för visualiseringar som du skapar i din app måste du:

 • Ladda upp dina datafiler till ditt moln. Varje datafil får vara högst 500 MB.
 • Lägga till data i appen. Det här är ett preliminärt steg där du kan välja och förbereda de data du vill ladda.
 • Ladda dina data i appen. När du har valt och förberett dina data kan du ladda dem i appen. Laddade data kan användas för att skapa visualiseringar i appen.
Observera: Den här funktionen är inte tillgänglig i Windows.

Ladda upp dina datafiler

Du kan ladda upp datafiler till molnet från fönstret MyDataFiles. Fönstret kan öppnas på flera sätt:

 • När du skapar en ny app kan du välja att lägga till data. Klicka på Lägg till data från filer och andra källor. Sedan kan du klicka på Datafiler i menyn till vänster. Klicka på MyDataFiles och ladda upp en datafil.
 • Om du arbetar med en befintlig app klickar du på fliken Data och sedan på Lägg till data. Sedan kan du klicka på Datafiler i menyn till vänster. Klicka på MyDataFiles och ladda upp en datafil.
 • Om du har åtkomst till Skriptredigeraren klickar du på Välj data i menyn till höger under MyDataFiles och laddar sedan upp en fil.

När du har laddat upp en fil i molnet kan du lägga till dessa data i din app och sedan ladda data i appen.

Ladda data i appen

Varning:

Lägg inte till en tabell i Datahanteraren om den redan lagts till som en skriptbaserad tabell med samma namn och samma kolumner i Skriptredigeraren.

Gör följande:

 1. Öppna en app.
 2. Öppna Datahanteraren och klicka sedan på ú. Du kan även klicka på Lägg till data i menyn ¨. Genom att lägga till data kan du välja och förbereda dina data innan du laddar dem i appen.
 3. Klicka på Datafiler.
 4. Välj filen som innehåller dina data. I Qlik Sense kan du förhandsgranska dina data.
 5. Välj de tabeller och fält som ska laddas.

 6. Klicka på Lägg till data när du vill öppna data i vyn Associationer i datahanteraren. Sedan kan du fortsätta lägga till datakällor, omvandla data och associera tabellerna i Datahanterare.

  Dataprofilering aktiveras som standard när du klickar på Lägg till data. Dataprofilering innebär följande:

  • Rekommenderar dataassociationer.
  • Gör en automatisk kvalificering av gemensamma fältnamn mellan tabeller. Lägger till ett unikt prefix baserat på tabellnamn.
  • Mappar fält för datum och tid till autoCalendar.

  Tabellerna associeras inte automatiskt på gemensamma fältnamn. Du kan associera tabeller i vyn Associationer.

  Tips: Klicka på ¥  och inaktivera dataprofilering om du vill ladda data direkt till appen. Detta laddar även om alla befintliga data från datakällorna när du lägger till data. Tabellerna associeras på gemensamma fältnamn automatiskt. Datum- och tidsfälten skapas inte automatiskt.
 7. Klicka på Ladda data när du är klar med att förbereda data. Om allvarliga problem identifieras måste du lösa problemen i Datahanteraren innan du kan ladda data till appen.

Ladda upp en uppdaterad datafil.

Om du vill uppdatera data i en app kan du ladda upp en uppdaterad datafil med samma namn som filen du laddade upp tidigare. Välj att ersätta den tidigare filen när du får frågan. När du har laddat upp datafilen kan du ladda data i appen.