Snabbkommandon för tangentbord i Skriptredigeraren

Det finns ett antal snabbkommandon för tangentbordet du kan använda för att arbeta effektivt och smidigt i Skriptredigeraren-miljön.

Snabbkommandon för tangentbord

Observera: Snabbkommandon för tangentbord utgår från att du arbetar i Windows. Använd Cmd istället för Ctrl för Mac OS.
Snabbkommandon för tangentbord i Skriptredigeraren
Snabbkommando Åtgärd
Ctrl+P Skriver ut den aktuella vyn eller aktivt ark/berättelse.
Ctrl+C Kopierar det markerade elementet till Urklipp.
Ctrl+X Klipper ut det markerade elementet och kopierar det till Urklipp. När du använder Google Chrome-webbläsaren: Om markören placeras framför en rad i Skriptredigeraren eller i Redigera uttryck utan att något markeras klipps hela raden ut.
Ctrl+V Klistrar in det senast kopierade elementet från Urklipp.
Ctrl+Z Ångra åtgärd. Upprepa för att ångra tidigare åtgärder.
Ctrl+H I Skriptredigeraren och i uttrycksredigeraren öppnas den onlinehjälp som är relevant för vald funktion.
Ctrl+F Visar fältet Hitta sökpost eller döljer det om det är öppet.
Ctrl+S Sparar ändringar.
Retur i sökfältet Söker efter nästa instans av söksträngen.
Retur i ersättningsfältet Ersätter nästa instans av söksträngen.
Esc i sök- eller ersättningsfältet Stänger fältet Hitta sökpost.
Ctrl+Skift+Retur Laddar om data.
Alt+F11 Expanderar skriptredigeraren till helskärm.
Alt+F5 Visar felsökningsverktygen eller döljer dem om de visas.
Alt+F6 Kör felsökning om felsökningsverktyget är på.
Alt+F7 Fortsätter till nästa felsökningssteg om felsökningsverktyget är på.
Alt+F8 Stoppar felsökningen om felsökningsverktyget är på.
F9 Växlar mellan infogning och borttagning av en felsökningsbrytpunkt.
Alt+F9 Visar den vänstra panelen eller döljer den om den visas.
Alt+F10 Visar den högra panelen eller döljer den om den visas.
Alt+PgUp Går till föregående avsnitt.
Alt+PgDn Går till nästa avsnitt.
Alt+Insert Infogar ett nytt avsnitt i skriptet.
Ctrl+K Växlar mellan infogning och borttagning av en kodkommentarsrad.
Tabb Gör indrag av en rad i skriptet.
Skift+Tabb Minskar indraget av en rad i skriptet.
Alt+1 Visar Utdata-panelen eller döljer den om den visas.
Alt+2 Visar Variabler-panelen eller döljer den om den visas, om felsökningsverktyget är på.
Alt+3 Visar Brytpunkter-panelen eller döljer den om den visas, om felsökningsverktyget är på.
Ctrl+blanksteg Använder autotextsträngen.
Ctrl+Skift+blanksteg Visar en beskrivning. (Stöds inte i Qlik Sense Desktop)

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?