Molnhubben

Beroende på din Qlik Sense Enterprise-utrullning, kanske du kommer till en molnhubb när du startar Qlik Sense. I molnhubben kan du skapa, dela och interagera med appar.

I molnhubben finns tre delavsnitt:

 • Startsida
 • Utforska
 • Din profil

Startsida

När du loggar in på molnhubben börjar du i Startsida. I Startsida visas appar som nyligen har lagts till och som du har åtkomst till, dina favoritappar samt samlingar som du nyligen har lagt till.

Delavsnittet Startsida i molnhubben

The Home page of the cloud hub

Utforska

I Utforska kan du visa de appar och utrymmen som du har åtkomst till. Du kan även skapa nya appar och utrymmen. Mer information finns i Skapa appar i molnhubben. I Utforska visas som standard alla appar från de utrymmen du har åtkomst till. Om du väljer ett enskilt utrymme i listrutan med utrymmen visas appar från det utrymmet.

Du kan visa appar som brickvy eller listvy. Du kan även filtrera appar efter tagg. När du filtrerar appar efter tagg ser du bara taggar som innehåller minst en app som du har åtkomst till.

Apparna kan filtreras alfabetiskt, efter skapad den eller efter ändrad den. Du kan filtrera appar efter appar du äger eller appar andra äger.

Delavsnittet Utforska i molnhubben

The Explore section of the cloud hub

Profil

Med hjälp av din profil kan du visa dina favoriter, personliga samlingar och appar du har lagt till i molnhubben, både i Personligt utrymme och i delade utrymmen. Du kan gå till din profil genom att klicka på profil-ikonen. Du kan skapa nya appar i Ditt innehåll. Du kan visa och skapa samlingar i Dina samlingar. Mer information finns i Skapa appar i molnhubben.

Apparna kan filtreras alfabetiskt, efter skapad den eller efter ändrad den.

En profil i molnhubben med profilikonmenyn öppen

A profile from the cloud hub

Appar

Du kan lägga till appar i molnhubben från Utforska och från Ditt innehåll i din profil. Du kan skapa nya appar, kopiera befintliga appar eller ladda upp appar. Du kan ladda upp appar som har exporterats från molnhubben eller från andra versioner av Qlik Sense. Apparna kan vara dina privata, eller också kan du dela dem med andra medlemmar i molnhubben. Mer information om Qlik Sense-appar finns i Skapa appar .

För varje app i molnhubben visas appens namn, beskrivning, ägare och ändringsdatum. Du kan öppna appen genom att klicka på den. Du kan klicka på More för att visa fler alternativ för appen, till exempel:

 • Visa information om appen

  Under Detaljer finns en översikt över appinformationen. Här visas datumen appen skapades, senast ändrades och när den senast laddades. Under Detaljer visas även appens taggar och vem som har åtkomst till appen. Laddningshistoriken för en app visas också i Detaljer.

 • Dela appen

  Du kan dela appen med alla andra medlemmar i molnhubben. När du delar din app får andra medlemmar i molnhubben läsrättigheter till den.

  Dela appar i molnhubben

 • Redigera appen

  Du kan ändra appens namn, beskrivning, taggar och utrymme.

  Redigera appinformation i molnhubben

 • Skapa kopia av appen

  Du kan skapa en kopia av appen.

  Kopiera appar i molnhubben

 • Ladda appen

  Du kan ladda appdata manuellt.

  Ladda appdata manuellt

 • Schemalägga dataladdning för appen

  Du kan skapa ett schema för när appdata ska laddas automatiskt.

  Schemalägga laddning av appdata

 • Ta bort appen

  Du kan ta bort appen från molnhubben.

  Ta bort appar i molnhubben

Utrymmen

Utrymmen är områden där appar lagras i molnhubben. Det finns personliga och delade utrymmen.

Alla användare har ett personligt utrymme där apparna de skapar lagras som standard. Personliga utrymmen är privata men du kan dela appar i ditt personliga utrymme med andra medlemmar i molnhubben. Mer information om hur du delar appar från ett personligt utrymme finns i Dela appar i molnhubben.

Användare som har Professional-licens kan skapa delade utrymmen. Delade utrymmen är privata när de skapas. Delade utrymmen gör det möjligt att utveckla appar tillsammans. Med utrymmen begränsas åtkomsten till appar i utrymmet. Du ger åtkomst till appar genom att lägga till medlemmar för utrymmet.

Välj mellan utrymmen som du har åtkomst till i listrutan i Utforska. I listrutan med utrymmen kan du även skapa nya utrymmen.

Mer information finns i Arbeta i delade utrymmen.

Ordna appar i molnhubben

Du kan ordna appar med hjälp av taggar, privata samlingar och favoriter.

Du kan ge apparna taggar om du vill gruppera dem tillsammans med relaterade appar. Apparna kan få taggar när de skapas eller vid redigering. Du kan bara ge taggar till dina egna appar eller appar som finns i ett utrymme där du har behörighet att redigera. Taggar delas i molnhubben men du kan bara visa dina egna taggar och taggar för appar som har delats med dig.

Du kan ordna appar i privata samlingar. Med samlingar kan du gruppera både dina egna appar och appar som tillhör andra medlemmar i molnhubben. Privata samlingar delas inte med andra medlemmar i molnhubben. Klicka på plus-ikonen i appen för att lägga till den i en privat samling. I det fönster som öppnas kan du även ta bort en app från en samling, eller skapa en ny samling.

Du kan även favoritmarkera appar. Om du vill markera en app som favorit klickar du på stjärn-ikonen i appen. Visa dina favoriter genom att klicka på din profil-ikon och sedan välja Favoriter.