Uttrycksredigeraren

I Uttrycksredigeraren skapar du uttryck som används för att göra uträkningar baserade på data i appen.

Dialogerna Lägg till uttryck och Redigera uttryck öppnar du genom att klicka på Öppna uttrycksredigeraren (3). Knappen är tillgänglig för många av alternativen i egenskapspanelen och när du skapar dimensioner eller mått.

Mer information finns i Arbeta med uttrycksredigeraren och Använda uttryck i visualiseringar.

Bilden visar uttrycksredigeraren med delavsnittet Fält öppet, alternativen Distinct och Total aktiverade, och ett uttryck infogat i uttrycksfältet.

A: Uttrycksfältet

Du kan ange ett uttryck i uttrycksredigeraren genom att skriva det i uttrycksfältet. När du skriver namnet på en funktion i uttrycket visas en beskrivning med information som hjälper dig att ange funktionen korrekt, inklusive argumentnamn och -kvalificerare.

Observera: Beskrivningarna för vissa diagramfunktioner visar ALL-kvalificeraren. Du rekommenderas att inte använda ALL-kvalificeraren. Använd i stället set-uttrycket {1}.

Mer information finns i Set-analys och set-uttryck.

B: Delavsnittet Fält

Genom att välja ett fält från en viss tabell och en vanlig aggregeringsfunktion kan du generera vissa vanliga uttryck att infoga i uttrycksredigeraren. Du kan även välja systemfält.

Mer information om aggregeringsfunktioner finns i Grundläggande aggregeringsfunktioner, Räkneaggregeringsfunktioner och Statistiska aggregeringsfunktioner.

Mer information om systemfält finns i Systemfält.

C: Satser och set-uttryck

Vissa aggregeringsfunktioner kan kräva en distinct-sats eller en total-sats. Varje sats du vill infoga i aggregeringsfunktionen markerar du med kryssrutan. Satserna kan användas var för sig.

Använd kryssrutan för set-uttryck om du vill infoga ditt aktuella urval som ett set-uttryck i aggregeringen. Det aktuella urvalet som infogas är alltid baserat på standardtillståndet. Om du vill skapa ett uttryck som är baserat på ett parallellt tillstånd ska du använda delavsnittet Set-uttryck istället.

Om du vill veta mer om hur du kan använda set-uttryck kan du gå till Set-modifierare.

Mer information om parallella tillstånd finns i Använda parallella tillstånd för jämförande analys.

D: Delavsnittet Funktioner

Välj en funktion från en viss kategori om du vill infoga den i uttrycksredigeraren. Du kan använda funktioner för att generera komplexare uttryck. Små syntaxmallar visar hur funktionerna används.

Mer information finns i Funktioner i skript och diagramuttryck.

E: Delavsnittet för set-uttryck

Välj om du vill infoga det aktuella urvalet eller ett bokmärke som ett set-uttryck. Om det är tillgängligt kan du välja vilket parallellt tillstånd du vill basera det aktuella urvalet eller bokmärket på.

F: Delavsnittet Variabler

Välj variabler och infoga dem i dina uttryck. Om dessa är tillgängliga ser du värdet och en definition för varje variabel. Om du vill kan du även inkludera systemvariabler.

Mer information finns i Använda variabler i uttryck.

G: Förhandsgranskning med dollarteckensexpansion

I uttryck används ofta dollarteckensexpansioner som innehåller uttryck som har ett inledande likhetstecken eller variabler. Uttrycket expanderas och resultatet visas i förhandsgranskningen. På så sätt kan du kontrollera att eventuella dollarteckensexpansioner inuti uttrycket är korrekta.

Mer information finns i Dollarteckenexpansioner.

Observera: Du kan aktivera hjälpläget genom att klicka på Hjälp-knappen (D). När det är aktivt fungerar alla funktioner i uttrycksredigeraren som hyperlänkar. Om du klickar på en funktion öppnas en webbläsarflik med relevant hjälpavsnitt och du lämna hjälpläget.
Observera: Direct Discovery-fälten listas utan särskild indikering i fältlistan i uttrycksredigeraren. Mer information finns i Komma åt stora datauppsättningar med Direct Discovery.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?