Återanvända dimensioner med originaldimensioner

När du arbetar med en opublicerad app kan du skapa originaldimensioner som kan återanvändas. Den som använder en publicerad app kommer åt originaldimensioner men kan inte förändra dem.

Du kan skapa en originaldimension på olika sätt.

Tips: Du kan antingen skapa originaldimensioner från resurspanelen medan du arbetar med ett ark eller skapa originaldimensioner från datamodellvyn.

See also:

 

Återanvända resurser med originalobjekt

Resurspanelen

Mått

Dimensioner

Skapa en originaldimension från datamodellvyn

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?