Skapa en originaldimension från ett fält

När du arbetar med en opublicerad app kan du skapa originaldimensioner som kan återanvändas. Du kan skapa en beräknad dimension från avsnittet Fält på resurspanelen.

Gör följande:

 1. Klicka på i verktygsfältet.

  Resurspanelen öppnas på vänster sida.

 2. Klicka på - för att öppna fältfliken.
 3. Klicka på det fält som du vill använda för att skapa en dimension.

  Förhandsgranskningen öppnas.

 4. Klicka på ò längst ned i förhandsgranskningen.

  Dialogen Skapa nya dimensioner öppnas med det valda fältet. Fältnamnet används även som namn för dimensionen.

 5. Ange om dimensionen ska vara enskild eller hierarkisk.

  Mer information finns i Skapa en hierarkisk dimension.

 6. Redigera namnet om du vill.

 7. Ange en beskrivning för dimensionen (valbart).

 8. Om du vill ange en färg klickar du på S i listrutan med färger och väljer en färg på något av följande sätt:

  • Klicka på en av färgerna i paletten.
  • Skriv en färgkod med sex tecken i indatafältet Hex: #.
  • Klicka på Ü längst ned i dialogen, välj en färg i färghjulet och justera mättnadsreglaget om det behövs.
 9. Lägg till taggar (valbart).

 10. Klicka på Lägg till dimension.
 11. Välj Klar för att stänga dialogen.

Dimensionen sparas nu i kategorin Dimensioner bland originalen och du kan använda det i visualiseringar.

Tips: Du kan snabbt lägga till flera dimensioner som original genom att klicka på Lägg till dimension efter att du lagt till varje dimension. Klicka på Klart när du är klar.
Observera: Direct Discovery fält markeras med ÿ under Fält i resurspanelen.

Mer information finns i Designing visualizations with Direct Discovery.

See also:

 

Fält

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?