Fält

Fälten innehåller de data som används i Qlik Sense. Fälten kan ses som data som lästs in från laddningsskriptet. Fälten innehåller ett eller flera värden, så kallade fältvärden, och motsvarar på grundnivå kolumner i en databastabell, men kan även finnas i fler än en tabell. Fältvärden består av numeriska eller alfanumeriska data. När de läses in från ett inläsningsskript kan fälten återges som en tabellvisualisering.

Exempel på data i ett inläsningsskript:

Temp:
LOAD * inline [
Customer Product UnitSales UnitPrice
Imagine Film 4 16
Imagine Film 10 15
Imagine Shutter 9 9
PhotoInc Shutter 5 10
PhotoInc Lens 2 20
PhotoInc Magnifier 4 25
Gallery Film 8 15
Gallery Lens 7 19
] (delimiter is ' ');
 

De fält som återges i en datamodellstabell efter att ha läst in data:

Data model table.

Samma fält som kolumner i en tabellvisualisering på ett ark:

Table visualization.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?