Förhandsgranska tabeller och fält i datamodellvyn

I datamodellvyn visas en förhandsgranskning av datatabeller i en panel längst ned på skärmen. I förhandsgranskningen kan du snabbt inspektera innehållet i en tabell eller ett fält. Du kan även lägga till dimensioner och mått i appen snabbt om du väljer ett fält.

Dessutom visas metadata för den valda tabellen eller det valda fältet i panelen för förhandsgranskning.

Du kan visa eller dölja granskningspanelen på två sätt:

  • Klicka på j i verktygsfältet.
  • Klicka på rubriken Granska.
Observera: Direct Discovery-data visas inte i förhandsgranskningen ÿ. Mer information finns i Komma åt stora datauppsättningar med Direct Discovery.

Förhandsgranska en tabell

Gör följande:

  • Klicka på en tabellrubrik i datamodellvyn.

Förhandsgranskningspanelen visas med fält och värden för den valda tabellen.

Preview panel with a  preview of a table.

Förhandsgranska ett fält

Gör följande:

  • Klicka på ett tabellfält i datamodellvyn.

Förhandsgranskningspanelen visas med det valda fältet och dess värden, samt metadata för fältet. Du kan också lägga till fältet som en originaldimension eller ett originalmått.

Preview panel with a  preview of a field.

  • Densitet är antalet poster som har värden som inte är NULL i detta fält jämfört med det totala antalet poster i tabellen.
  • Delmängdsförhållandet är antalet distinkta värden för fältet i denna tabell jämfört med det totala antalet distinkta värden i detta fält i andra tabeller i datamodellen. Detta är bara relevant för nyckelfält.
  • Om fältet är markerat med [Perfekt nyckel] innehåller varje rad ett nyckelvärde som är unikt.

Mer information om att skapa en originaldimension finns i Skapa en originaldimension från datamodellvyn.

Mer information om att skapa en originaldimension finns i Skapa ett originalmått från datamodellvyn

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?