RangeOnly - skript- och diagramfunktion

RangeOnly() är en dual-funktion som returnerar ett värde om uttrycket utvärderas till ett unikt värde. Om så inte är fallet returneras NULL.

Syntax:  

RangeOnly(first_expr[, Expression])

Return data type: dual

Arguments:  

Argumenten hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig returnerar en lista över värden.

Argument Beskrivning
first_expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
Expression Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Examples and results:  

Exempel Resultat
RangeOnly (1,2,4)

Returnerar NULL

RangeOnly (5,'abc') Returnerar NULL
RangeOnly (null( ), 'abc')

Returnerar 'abc'

RangeOnly(10,10,10) Returnerar 10

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?