RangeFractile - skript- och diagramfunktion

RangeFractile() returnerar det värde som motsvarar den n:te fraktilen (kvantilen) av ett talintervall.

Observera: RangeFractile() använder linjär interpolering mellan de närmaste rangordningsnumren när fraktilen beräknas.

Syntax:  

RangeFractile(fractile, first_expr[, Expression])

Return data type: numeriska

Arguments:  

Argumenten hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig returnerar en lista över värden.

Argument Beskrivning
fractile Ett tal mellan 0 och 1 som motsvarar den fraktil (kvantil uttryckt som bråkdel) som ska beräknas.
first_expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
Expression Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen till ett ark i din app för att se resultatet.

RangeTab:

LOAD recno() as RangeID, RangeFractile(0.5,Field1,Field2,Field3) as MyRangeFrac INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för MyRangeFrac för varje post i tabellen.
RangeID MyRangeFrac
1 6
2 3
3 8
4 11
5 5
6 4

Examples and results:  

Exempel Resultat
RangeFractile (0.24,1,2,4,6) Returnerar 1,72
RangeFractile(0.5,1,2,3,4,6)

Returnerar 3

RangeFractile (0.5,1,2,5,6)

Returnerar 3,5

Exempel med uttryck:

RangeFractile (0.5, Above(Sum(MyField),0,3))

I det här exemplet innehåller den postöverskridande funktionen Above() valbara parametrar för offset ochcount. Detta ger ett intervall av resultat som kan användas som indata för vilken som helst av intervallfunktionerna. I det här fallet returnerar Above(Sum(MyField),0,3) värdet för MyField för aktuell rad och för de två raderna ovanför. De här värdena tillhandahåller indata för funktionen RangeFractile(). Så för bottenraden i tabellen nedan är detta likvärdigt med RangeFractile(0.5, 3,4,6), det vill säga att beräkna 0,5-fraktilen för serien 3, 4 och 6. För de första två raderna i tabellen nedan minskas antalet värden i intervallet utifrån detta när det inte finns några rader ovanför aktuell rad. Liknande resultat fås för andra postöverskridande funktioner.

MyField RangeFractile(0.5, Above(Sum(MyField),0,3))
1 1
2 1.5
3 2
4 3
5 4
6 5

Data som används i exempel:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

1

2

3

4

5

6

] ;

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?