QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

Mod - skript- och diagramfunktion

Mod() är en matematisk modulofunktion som returnerar den icke-negativa återstoden av en heltalsdivison. Det första argumentet är dividenden, det andra argumentet är divisorn. Båda argumenten måste vara heltalsvärden.

Syntax:  

Mod(integer_number1, integer_number2)

Return data type: heltal

Limitations:  

integer_number2 måste vara större än 0.

Examples and results:  

Exempel Resultat

Mod( 7,2 )

Returnerar 1

Mod( 7.5,2 )

Returnerar NULL

Mod( 9,3 )

Returnerar 0

Mod( -4,3 )

Returnerar 2

Mod( 4,-3 )

Returnerar NULL

Mod( -4,-3 )

Returnerar NULL

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?