Combin - skript- och diagramfunktion

Combin() returnerar antalet kombinationer av q-element som kan väljas från en uppsättning p-element. Motsvaras av formeln: Combin(p,q) = p! / q!(p-q)! Ordningen som komponenterna väljs i är inte signifikant.

Syntax:  

Combin(p, q)

Return data type: heltal

Limitations:  

Icke-heltal kommer att trunkeras.

Examples and results:  

Exempel Resultat

Hur många kombinationer av 7 nummer kan göras bland totalt 35 lotterinummer?

Combin( 35,7 )

Returnerar 6 724 520

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?