Ceil - skript- och diagramfunktion

Ceil() rundar av ett tal uppåt till närmaste multipel av det step som förskjuts av offset -talet.

Jämför med funktionen floor som rundar av indata nedåt.

Syntax:  

Ceil(x[, step[, offset]])

Return data type: numeriska

Arguments:  

Argument Beskrivning
x Indatatal.
step Intervallsteg. Standardvärdet är 1.
offset

Definierar basen för stegintervallet. Standardvärdet är 0.

Examples and results:  

Exempel Resultat

Ceil(2.4 )

Returnerar 3

I det här exemplet är storleken på steget 1 och basen på stegintervallet 0.

Intervallen är ...0 < x <=1, 1 < x <= 2, 2< x <=3, 3< x <=4...

Ceil(4.2 )

Returnerar 5

Ceil(3.88 ,0.1)

Returnerar 3,9

I det här exemplet är storleken på intervallet 0,1 och basen på intervallet 0.

Intervallen är ... 3.7 < x <= 3.8, 3.8 < x <= 3.9, 3.9 < x <= 4.0...

Ceil(3.88 ,5)

Returnerar 5

Ceil(1.1 ,1)

Returnerar 2

Ceil(1.1 ,1,0.5)

Returnerar 1,5

I det här exemplet är storleken på steget 1 och förskjutningen 0,5. Det innebär att basen på stegintervallet är 0,5 och inte 0.

Intervallen är ...0.5 < x <=1.5, 1.5 < x <= 2.5, 2.5< x <=3.5, 3.5< x <=4.5...

Ceil(1.1 ,1,-0.01)

Returnerar 1,99

Intervallen är ...-0.01< x <= 0.99, 0.99< x <= 1.99, 1.99 < x <=2.99...

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?