Redigera en originalvisualisering

När du uppdaterar en visualisering bland originalelementen avspeglas ändringarna i alla instanser av originalvisualiseringen.

Gör följande:

 1. I arkvyn, klicka på @ Redigera i verktygsfältet.

  Resurspanelen öppnas på vänster sida.

 2. Klicka på é för att visa originalobjekten.
 3. Klicka på den visualisering som du vill redigera.

  Förhandsgranskningen öppnas.

 4. Klicka på @ längst ner i förhandsgranskningen.

  Om visualiseringen används på ett ark visas en dialog där du informeras om att eventuella ändringar i originalvisualiseringen kommer att tillämpas på alla instanser på arken.

 5. Klicka på OK.

  Visualiseringen öppnas för redigering.

 6. Gör dina ändringar och klicka på Klart uppe till höger i visualiseringen för att avsluta redigeringen.

Visualisering är nu uppdaterad i alla förekomster.

Tips: Du kan även redigera ett original från förhandsgranskningen. Du kan öppna förhandsgranskningen genom att klicka på något av originalen.