Vad är nytt i Qlik Sense April 2019?

Förstärkt intelligens

Associative Insights

Kraftfulla nya insikter som baseras på förstärkt intelligens avslöjar vad som döljs i dina data. Funktionen drivs av Qlik cognitive engine och Qlik associative engine som fungerar tillsammans.

Med hjälp av Associative Insights kan användare upptäcka och förstå betydelsen av data som inte ingår i det aktuella urvalet. Håll utkik efter Associative Insights i urvalsverktyget.

Upptäcka dina data med Associative Insights

Visualiseringar och kartor

Vi har introducerat stapel- och ytdiagram samt nyansdiagram i Visualization Bundle, och möjlighet att ange standardkartbakgrunder för bättre anpassning.

Förbättrade kartor

Nu kan du ange en standardkartbakgrund för alla nya kartdiagram. Användare kan anpassa bakgrunder ytterligare genom att ange egna fördefinierade bakgrunder istället för att använda Qliks standardbakgrund. Med den här funktionen är det enklare att hantera geografiska hänsyn som omstridda regioner med politiskt känsliga gränser.

Följande förbättringar av kartfunktioner ingår också:

 • Möjlighet att inkludera nya linjer i etiketter, och ett bättre utseende för etiketter i bakgrundskartor (har även lagts till i Qlik GeoAnalytics).
 • Nya storleksförklaringar för punktskikt i kartor.
 • Möjlighet att infoga bilder i kartbakgrundsskikt. Detta är lämpligt för enkla bilder som ritningar, planritningar m.m.

Kartor

Egenskaper för kartor

Visualization Bundle

Två nya diagram i Visualization Bundle

 • Stapel- och ytdiagram: ett stapeldiagram med övergångseffekter, kopplingar och etiketter på flervärdesstaplar.

  Stapel- och ytdiagram-komplement

 • Nyansdiagram: ett stapeldiagram som passar bra för att följa upp vägen mot ett mål; visar mål eller faktiskt, samt värdeområden för bra/dåligt/medel.

  Nyansdiagram-komplement

Multi-Cloud

I Qlik Sense April 2019 har vi introducerat alternativet att använda en fristående SaaS-utrullning för Qlik Sense Enterprise (QSE), som gör det möjligt att skapa, ladda och konsumera Qlik Sense-appar helt i Qliks värdbaserade moln. Den här versionen möjliggör också paritet mellan Qlik Sense Enterprise on Windows och Qlik Sense Enterprise on Kubernetes så du kan lägga till, uppdatera och ta bort temans och komplement. I Qlik Sense April 2019 är alla utrullningsalternativ för Qlik Sense Enterprise, dvs. Qlik Cloud Services (SaaS), Kubernetes och Windows , tillgängliga som fristående komponenter och fungerar tillsammans som delar i en multimolnutrullning.

Följande funktioner är nu tillgängliga för Qlik Sense Enterprise-utrullningar på Qlik Cloud Services (SaaS) och Kubernetes:

Qlik Connectors

 • Stöd för företagsdatakällor i en SaaS-miljö med ODBC-drivrutiner i Qlik Cloud Services- och Multi-Cloud-miljöer.
 • Utökade möjligheter för kopplingsladdning med Basis Scheduled-laddningar för Enterprise SaaS.