Startsida

Kom igång med Qlik Sense

Börja med att lära dig hur Qliks associativa urvalsmodell fungerar och hur du bygger en enkel app med exempeldata.

Planera en Qlik Sense-distribution (endast på engelska)

Hur Qlik Sense distribueras beror på organisationen. Läs om arkitektur, distributionsexempel, säkerhet, loggning och licensiering.

Distribuera ett Qlik Sense-system

Installera Qlik Sense (endast på engelska)

Välj de distributionsalternativ som motsvarar dina behov.

Installera Qlik Sense Mobile-appen (endast på engelska)

Du kan hämta och installera Qlik Sense Mobile-appen direkt från Apple App Store.

Säkerhetskopiera och återställa Qlik Sense (endast på engelska)

Vi rekommenderar att du skapar säkerhetskopior regelbundet så att Qlik Sense-webbplatsen kan återställas om ett systemfel skulle inträffa eller om en nod i distributionen måste flyttas eller tas bort.

Administrera och felsöka en Qlik Sense-webbplats

Hantera en Qlik Sense-webbplats (endast på engelska)

Använd Qlik Management Console (QMC) för att konfigurera och hantera en Qlik Sense-webbplats.

Övervaka en Qlik Sense-webbplats (endast på engelska)

QMC har många appar som övervakar systemprestanda och användning på Qlik Sense-webbplatser.

Felsöka Qlik Sense med loggar (endast på engelska)

Du kan använda loggmeddelanden från Qlik Sense för att upptäcka säkerhetsincidenter, driftsproblem och policybrott.