Gå till huvudinnehåll

Visa data för visualiseringar

Du kan ändra mellan en visualisering och en vy av de data den representerar.

När du arbetar med en visualisering i analysläge kan du behöva ta en titt på uppgifterna bakom urvalet. För de flesta visualiseringar finns det en tabell med uppgifterna via kontextmenyn.

Visualiseringar där datavisning är tillgänglig

I följande visualiseringar kan du ändra mellan visualiseringen och en vy av dess uppgifter i tabellformat:

 • Stapeldiagram
 • Låddiagram (med en eller fler dimensioner)
 • Kombinationsdiagram
 • Fördelningsdiagram
 • Histogram
 • Linjediagram
 • Cirkeldiagram
 • Pivottabell
 • Spridningsdiagram
 • Trädkarta
 • Anpassad widget (med en eller fler dimensioner)

Ändra mellan visualisering och datavy

Ändra mellan visualiseringen och en tabellvy av dess data genom att högerklicka på visualiseringen för att öppna kontextmenyn. Välj View data om du vill visa data. Om ett urval har gjorts visas bara data som ingår i urvalet.

Högerklicka på datavyn och välj View chart när du vill gå tillbaka till visualiseringen.

När du har valt en visualisering kan du växla mellan visualiseringen och en vy av dess data genom att trycka på Retur.

Observera: När du övergår till redigeringsläge, eller om du navigerar till ett annat ark, ändras alla visualiseringar som ändrats på datavyn tillbaka till de ursprungliga visualiseringarna.