Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Referenslinjer

En referenslinje är en linje som genomskär diagrammets yta från en given plats på måttaxeln.

Du kan använda en referenslinje för att visa på en viss nivå av diagramdata. Referenslinjen ritas bara ut om den faller inom det aktuella intervallet för måttaxeln. Du kan lägga flera referenslinjer i samma diagram.

Stapeldiagrammet 5 bästa kunderna med en referenslinje vid 5 miljoner.

Bar chart with a reference line.

Referenslinjer är tillgängliga i följande visualiseringstyper:

  • Stapeldiagram
  • Lådagram
  • Fördelningsdiagram
  • Mätare
  • Histogram
  • Linjediagram
  • Spridningsdiagram
  • Vattenfallsdiagram

Uttryck för referenslinje

Du kan antingen ange referenslinjens uttryck till ett absolut numeriskt värde eller ange valfritt numeriskt uttryck.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!