Gå till huvudinnehåll

Inlärning baserad på tidigare användning för Insikter i molnhubbar

Insikter kan analysera en app för att se hur fält används för att skapa diagram. Qlik Precedents Service analyserar appar varje gång Insikter är öppet i appen.

Tjänsten undersöker hur datafält och originalobjekt används i appen. Detta lär Insikter hur aggregeringar, dimensioner och mått har skapats för appens datamodell.

Vid appanalys undersöks inte data i fälten, endast datatabellerna och fältnamnen och hur de används. Inlärda åtgärder tillämpas endast på appen som de lärts från.

För en app i ett delat utrymme delas åtgärder inlärda från den appen bland användarna. Åtgärder som lärs in från användare delas inte och är unika för varje molnhubbsanvändare med åtkomst till appen.

Du kan inaktivera Insikter i en app om du inte vill att den ska lära sig åtgärder från den appen. För en delad app inaktiveras Insikter för alla appanvändare om en användare inaktiverar den. Mer information finns i Inaktivera Insikter i en app.