Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Anpassade beskrivningar

Du kan lägga till mått som anpassade beskrivningar som visas som ytterligare beskrivningar över en visualisering. Du kan lägga till ett mått från ett fält eller lägga till ett mått med ett uttryck. Du kan även dölja hela eller delar av beskrivningarna i en visualisering.

Anpassad beskrivning över ett segment i ett cirkeldiagram

Custom tooltip over a pie chart slice

Anpassade beskrivningar kan användas i följande typer av visualiseringar:

 • Stapeldiagram
 • Kombinationsdiagram
 • Linjediagram
 • Karta
 • Cirkeldiagram
 • Spridningsdiagram
 • Trädkarta

Skapa en anpassad beskrivning

Gör följande:

 1. Klicka på Edit i verktygsfältet i arkvyn.

 2. Klicka på det diagram som du vill redigera.

 3. Klicka på fliken Beskrivning i egenskapspanelen.
 4. Ställ in växlaren på Anpassad för att kunna lägga till mått som beskrivningar.

 5. Klicka på Lägg till mått om du vill lägga till ett mått som en beskrivning.
  Du kan lägga till ett mått från ett fält med hjälp av Från ett fält. Du kan även lägga till mått med hjälp av ett uttryck. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren. Det befintliga uttrycket visas som standard.

Du kan ta bort grundläggande rader i beskrivningen genom att välja Dölj grundläggande rader.

Formatera den anpassade beskrivningen

Du kan anpassa hur beskrivningen visas.

 • Du kan dölja de rader i beskrivningen som visar grundläggande information med alternativet Dölj grundläggande rader. Om en anpassad beskrivning inte har några mått men har rubrik och beskrivning, kommer Dölj grundläggande rader även att dölja dimensionsvärden.
 • Du kan lägga till en rubrik i beskrivningen med Rubrik.
 • Du kan lägga till en beskrivande text i beskrivningen med Beskrivning.
 • Du kan ändra etiketten för beskrivningen med Etikett.
 • Du kan ange formatering med Talformat.