Gå till huvudinnehåll

Välja och använda visualiseringar

Med visualiseringar kan du presentera information så att dina appanvändare kan tolka och utforska den. Du kan till exempel visa ett stapeldiagram som jämför försäljningssiffror för olika regioner, eller en tabell med exakta värden för samma data. Bra visualiseringar hjälper dig att snabbt tolka de data som visas på ett korrekt sätt.

Visualiseringar är enkla att lägga till och anpassa. De kan vara diagram (som stapeldiagram, cirkeldiagram, tabeller, mätare och trädkartor) eller anpassade objekt som skapats med verktyg i Qlik Sense Dev Hub. Hierarkiska funktioner och filter gör att du kan arbeta med Qlik Sense interaktivt. Samtidigt markeras de poster som associeras med dina val. Du kan göra programmet ännu mer interaktivt med hjälp av de specifika funktioner som ingår i de olika visualiseringarna.

För att kunna skapa effektiva visualiseringar bör du:

Förstå datakällorna du använder i visualiseringarna

För att designa en effektiv visualisering med ett tydligt syfte måste du förstå dina data. Frågorna nedan hjälper dig att komma på vad du vill förmedla med dina data:

 • Vilken typ av data är det? Nominella data, ordinaldata, intervalldata eller kvotdata?
 • Hur hänger de olika delarna ihop?
 • Kan du organisera dina data så att det blir enkelt att skapa visualiseringarna?
 • Vad vill du kommunicera med dina data?
 • Finns det dimensioner eller mått som du vill använda i fler visualiseringar?

Du måste också förstå dina data i egenskap av fält, dimensioner och mått. De påverkar hur dina data används i dina visualiseringar.

Välja visualiseringstyper som passar ditt syfte

Varje visualiseringstyp har ett specifikt mål. Du måste först fundera på syftet med visualiseringen, och välja en visualiseringstyp som låter dig utforska dina data på ett sätt som passar det syftet.

Exempel: Du vill visa hur ett mått, kvartalsförsäljning, utvecklas över tid. Du bör välja ett linjediagram eftersom en av dess starka sidor är att visa hur måttet värde förändras över tid.

Mer information finns i När man använder vilken typ av visualisering.

Om du är osäker på vilka visualiseringstyper att använda med dina data erbjuder Qlik Sense två metoder att skapa visualiseringar med assistans:

 • Du kan använda Insikter för att låta Qlik Sense analysera dina data och generera ett urval av visualiseringar. Du kan sedan välja att lägga till visualiseringarna på arken.

  Mer information finns här: Skapa visualiseringar av dina data med Insikter.

 • Du kan också skapa visualiseringar med diagramförslag genom att dra ett fält till arket från resurspanelen och sedan dra ytterligare fält som du vill ha i visualiseringen till det första fältet. Qlik Sense skapar sedan ett förslag på visualisering baserat på de valda fälten för visualiseringen.

  Mer information finns i Skapa visualiseringar med diagramförslag.

Uppdatera visualiseringar för att förbättra hur data visas

När du har skapar visualiseringar kan du ändra dem så att data visas på bästa sätt och lyfts fram på arket. Du kan även dess data, eller ändra till en annan visualiseringstyp.

Mer information finns i Göra inställningar för och förbättra visualiseringar

Mer information