Gå till huvudinnehåll
Skapa en karta med ett bildbakgrundsskikt

PÅ DEN HÄR SIDAN

Skapa en karta med ett bildbakgrundsskikt

Du kan använda bilder som anpassade baskartor i kartvisualiseringar. Du kanske vill visa data på en planritning.

Här är ett exempel på ett kartdiagram, där en planritning för ett kontor visas med ett punktskikt. Varje bubbla är placerad över en medarbetares skrivbord. Bubblornas storlek och färg bestäms av veckogenomsnittet för hur många kundärenden medarbetaren hanterar per dag.

Kartexempel med en planritning för ett kontor som bildbakgrund, med ett punktskikt som visar medarbetare vars storlek baseras på hur många kundärenden de har löst.

Map example with floor plan image background with a point layer showing employees sized by the number of customer issues they have resolved

Exemplet döljer standardskalan. Bilder har inte någon konsekvent skala för storlek. Bildens storlek i ett kartbakgrundsskikt avgörs även av vilka koordinater användaren anger för bildens hörn.

Datauppsättning

I det här exemplet används två tabeller och en bakgrundsbild.

Så här byggde jag detta

Gör följande:

 1. Lägg till datakällorna i din app och associera tabellerna med EmployeeNumber-fälten i varje tabell.
 2. Lägg till ett kartdiagram i ett ark.
 3. Gör följande i Kartinställningar:

  • Ändra Baskarta till Ingen.
  • Ändra Projektion till Användardefinierat (grader).
 4. Gör följande i UtseendePresentation:

  • Växla Skallinjal till Av.
  • Ställ in Begränsa zoomnivåerAnpassad och ställ in zoomen på 7 x zoom–8 x zoom.
 5. Lägg till ett bakgrundsskikt i kartdiagrammet och gör följande i Data:

  • Under Format väljer du Bild.
  • Ange följande vid URL: https://help.qlik.com/en-US/cloud-services/Subsystems/Hub/Content/Resources/Images/ui_map-image-background-example.png.
  • Vid Övre vänstra hörnet anger du 2,5 för Övre (latitud) och -4,1 för Vänster (longitud).
  • Vid Nedre högra hörnet anger du -2,5 för Nedre (latitud) och 4,1 för Höger (longitud).
 6. Lägg till ett punktskikt i kartdiagrammet och gör följande:

  • I Data lägger du till Employee som fält.
  • I Plats väljer du Latitud- och longitudfält. Ange Lat som Latitudfält och Long som Longitudfält.
  • I Storlek & form anger du Storlek utifrånAvg(CustomerIssues).
  • Gör följande i Färg:

   • För Färg anger du Anpassad och färg Per mått.
   • Välj Avg(CustomerIssues) som mått.
   • Välj Divergerande klasser som färgschema.