Gå till huvudinnehåll

Dashboard bundle

Dashboard bundle är en uppsättning kontroller som du kan använda för att förbättra navigeringen och urvalet i din Qlik Sense-app. Kontrollerna är valfria. Du behöver inte installera eller aktivera dem för att använda Qlik Sense.

Aktivera Dashboard bundle

Du kan installera Dashboard bundle när du installerar Qlik Sense. Om du behöver justera installationen, se: Ändra på installation av objektpaket (endast på engelska).

Dashboard bundle-kontroller

Instrumentpanelskontroller finns i resurspanelen under Anpassade objekt.

Följande kontroller ingår:

Anteckning om information Kontrollen för On-Demand-rapporter är inte tillgänglig i Qlik Sense Enterprise on Kubernetes.

Utfasade kontroller

De här kontrollerna har fasats ut och ersatts av en inbyggd kontroll. Befintliga förekomster av de här kontrollerna fungerar fortfarande, men det går inte att lägga till nya. Vi rekommenderar att du ersätter utfasade kontroller med den inbyggda kontrollen.

Visa/dölja-behållare

Utfasad och ersatt av Behållare. Mer information finns här: Behållare

Om du behöver konfigurera befintliga förekomster av den här kontrollen finns information i den sista versionen av hjälpen före utfasningen. Visa/dölja-behållare – June 2019

Behållare med flikar

Utfasad och ersatt av Behållare. Mer information finns här: Behållare

Om du behöver konfigurera befintliga förekomster av den här kontrollen finns information i den sista versionen av hjälpen före utfasningen. Behållare med flikar – June 2019

Navigeringsknapp

Utfasad och ersatt av Knapp. Mer information finns här: Knapp

Om du behöver konfigurera befintliga förekomster av den här kontrollen finns information i den sista versionen av hjälpen före utfasningen. Navigeringsknapp – February 2020

Begränsningar

När du använder objekt från Dashboard bundle gäller några begränsningar jämfört med inbyggda kontroller. Följande begränsningar gäller för alla kontroller från Dashboard bundle:

 • Visualiseringens användargränssnitt är inte lokaliserat till det språk som Qlik Sense använder.
 • För närvarande stöds inte läsriktningen höger till vänster.
 • För närvarande stöds inte hjälpmedelsfunktioner.
 • Objekt från ett objektpaket från Qlik kan inte redigeras med Dev Hub.

Följande tabeller visar vilka ytterligare funktioner som stöds, eller inte stöds, för alla objektpaket. Några funktioner stöds generellt (Y), med några undantag (N), vilket beskrivs i tabellerna över funktionsstöd. I vissa fall är funktionen inte tillämplig för ett objekt (N/A)

 • Utskrift

  Skriva ut en visualisering som har skapats i ett objekt.

 • Qlik NPrinting

 • Exportera

  Exportera till bild, PDF eller Excel.

 • Storytelling

  Använda en ögonblicksbild av en visualisering som har skapats med ett objekt i en berättelse.

 • Parallella tillstånd
 • Qlik Sense Mobile offline
 • Qlik Sense Mobile
 • Kombinationsprogram
Funktionsstöd för instrumentpanelspaket
Kontroll Utskrift Qlik NPrinting Exportera Storytelling Parallella tillstånd Qlik Sense Mobile offline Qlik Sense Mobile Kombinationsprogram
Datumväljare N/A N/A N/A N/A J J J J
Variabelinmatning N/A N/A N/A N/A N/A J J J
Dela-knapp N/A N/A N/A N/A N/A J J J