Gå till huvudinnehåll

Visuell utforskning

Den visuella utforskningsmenyn låter dig ändra vissa visualiseringsegenskaper utan att göra urval eller redigera arket. Du kan exempelvis ändra data, sortera data, färglägga efter dimension eller mått, och förändra visningssätt för etiketter.

Anteckning om informationMenyn för visuell utforskning finns i följande visualiseringar: stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram, spridningsdiagram, trädkarta, lådagram, fördelningsdiagram, karta och kombinationsdiagram.
Exempel på menyn för visuell utforskning för visualisering av ett spridningsdiagram

Visual exploration menu with Presentation tab open.

Använda den visuella utforskningsmenyn till att ändra egenskaper

Gör följande:

  1. När du utför en analys för du muspekaren över den visualisering där du vill göra ändringar.
  2. Klicka på Controls högst upp på visualiseringen eller högerklicka på visualiseringen och välj Öppna utforskningsmenyn.
  3. Uppdatera de egenskaper som du vill ändra.
  4. Om du vill stänga menyn och spara ändringarna klickar du på Controls. Ändringarna sparas under sessionen.

    Om du vill spara ändringarna inför framtida sessioner (och uppdatera dem i egenskapspanelen) klickar du på Tillämpa. Den här knappen är enbart tillgänglig för visualiseringar som inte är original eller länkade till original, och för användare som har rätt att redigera arket.

    Anteckning om informationOm du inte klickar på Tillämpa för att spara ändringarna eller Ta bort för att ignorera ändringarna och senare klickar på Redigera för att redigera arket, kommer du att ombes att välja om du vill tillämpa eller ignorera de ändringar som du gjorde vid analysen av arket.

Använda den visuella utforskningsmenyn till att ändra data

Den visuella utforskningsmenyn kan ändra visualiseringsdata om du har alternativa dimensioner eller mått. Klicka bara på den dimension eller det mått som du vill att visualiseringen ska visa. Urvalet markeras med ett m.

Anteckning om informationAlternativa dimensioner och mått är dimensioner och mått som läggs till i en visualisering, men som inte visas förrän en användare väljer att ändra vilka dimensioner och mått som visas under visuell utforskning.
Exempel på meny för visuell utforskning när data förändras

Visual exploration menu with data tab open.