Gå till huvudinnehåll

Logga in

Du startar Qlik Sense genom att ange en webbadress i webbläsaren, exempelvis https://<adressen till din klientorganisation>/hub. Om ett inloggningsfönster öppnas i webbläsaren anger du ditt användarnamn och lösenord.

Anteckning om informationExakt adress och inloggningsuppgifter får du av systemadministratören.

När du loggar in på molnhubben börjar du i Startsida. Om du har en Professional-licens visar Startsida dina appar och dina favoritappar. Om du har en Analyzer-licens visar Startsida appar som nyligen lagts till och dina favoritappar. Du kan växla välkomstdelen av Startsida från din profilmeny.