Gå till huvudinnehåll

Byta namn på fält

I föregående avsnitt visade vi hur du kan ändra namn på fält i förhandsgranskningsfönstret. I rubriken till förhandsgranskningsfönstret döpte du om Invoice Date till Bill Date. När du infogade laddningsskriptet kunde du se att fältet skulle döpas om med nyckelordet AS.

Laddningsskriptfönster med namnbyte av Invoice Date till Bill Date
Load script window renaming Invoice Date as Bill Date.

Vi kan även utföra denna åtgärd direkt i skriptet.

Gör följande:

 1. Öppna Skriptredigeraren i appen Scripting Tutorial.
 2. klicka på fliken Sales.
 3. Gör följande ändringar i laddningsskriptet. Observera att du måste inkludera parenteser runt fält som innehåller ett mellanslag.
  1. Ändra GrossSales, till:
  2. GrossSales AS "Gross Sales",

  3. Ändra "Item Desc", till:
  4. "Item Desc" AS "Item Description", 

 4. Ditt skript bör se ut så här:

  Laddningsskriptfönstret med skript för att döpa om fält
  Load script window with script to rename fields.

 5. Klicka på Ladda data. Data har laddats.
 6. Öppna datamodellvyn. Kontrollera att fälten har bytt namn.
 7. Du kan också visa alla fält i en app. Klicka på fliken Analys i det övre verktygsfältet. Appen öppnas i arkvyn.
 8. Klicka på Redigera och klicka sedan på Fält. Du kan se fältnamnen som du bytte. Du kan använda alla dessa fält i visualiseringar som du skapar i din app.
 9. Fält med nya namn i analysvy
  Renamed fields in analysis view.