Gå till huvudinnehåll

Minska data

Qlik Sense innehåller flera olika sätt att minska datamängden som laddas till appen. Du kan exempelvis filtrera data från filer eller datakopplingar.

Du kan även minska data direkt i laddningsskriptet.

Gör följande:

 1. Öppna Skriptredigeraren i appen Scripting Tutorial.
 2. Klicka på Ladda data.
 3. Baserat på det laddningsskript som du har skrivit hittills laddar Qlik Sense 65 534 rader från datafilen Sales.xlsx till Table1. Observera att Försäljningsdata är namnet på den flik som innehåller din tabell i den ursprungliga Sales.xlsx-filen.

  Förloppsfönster för dataladdning
  Data load progress window.

 4. Klicka på fliken Sales i Skriptredigeraren.
 5. Ta bort semikolonet i slutet av denna rad:
 6. (ooxml, embedded labels, table is [Sales data]);

 7. Lägg till följande rad i slutet av laddningsskriptet:
 8. Where Sales > 100.00 and Date("Invoice Date") >= '01/01/2013';

  Detta talar om för Qlik Sense att endast ladda data där försäljningen är större än $100,00. Datumfunktionen används även till att ladda data där datumet är lika med eller större än den 1 januari 2013.

  Ditt skript bör se ut så här:

  Laddningsskriptfönster med skript för att minska datamängden som laddas
  Load script window with script to reduce amount of data loaded.

 9. Klicka på Ladda data.
 10. Baserat på det uppdaterade laddningsskriptet laddar nu Qlik Sense färre rader från datafilen Sales.xlsx.

  Förloppsfönstret för dataladdning med minskad dataladdning
  Data load progress window with reduced data load.

 11. Om du lägger till dessa data till en tabell i din app kan du se att endast de data som uppfyller villkoren som du har skapat laddas.
 12. Tabell som innehåller fälten Bill Date och Sales
  Table containing Bill Date and Sales fields.

  Notera att vi har lagt till fältet Sales som en dimension. Detta gör att Sales-värdena visas individuellt. Om vi hade lagt till Sales som ett mått hade värdena istället aggregerats per datum.

  Normalt sett lägger du till Sales som ett mått. Med mått kan du välja att visa värden som valutabelopp (till exempel dollar) genom att använda talformat på kolumnen.

  Talformat används på måttet Sales
  Number formatting applied to Sales measure.

  Eftersom vi använder Sales som en dimension måste vi tänka på ett annat sätt. I detta fall kommer vi att använda ett diagramuttryck. Även om vi inte tar upp diagramfunktioner detaljerat i denna introduktionskurs är detta ett bra tillfälle för ett snabbt exempel.

  När vi använder Sales som en dimension visas värdena som numeriska som visas i tabellen ovan.

  För att korrigera detta kan du öppna diagramuttrycksredigerarens Sales-fält genom att klicka på fx och sedan använda funktionen Money.

  Öppnar uttrycksredigeraren.
  Opening the expression editor.

  Skriv in följande i uttrycksredigeraren:

  =Money( Sales )

  Uttrycksredigeraren
  Expression editor.

  Värdet i det här fältet visas nu som monetära enheter. Dessa enheter (i detta fall dollar) anges i huvudavsnittet i laddningsskriptet.

  Tabell som innehåller fälten Bill Date och Sales. Sales visas nu i dollar
  Table containing Bill Date and Sales fields. Sales now shown in dollars.

 13. Nu när vi har slutfört detta exempel kommenterar du ut Where-satsen. Glöm inte att lägga till ett semikolon i slutet av din första LOAD-sats.
 14. Ditt skript bör se ut så här:

  Laddningsskriptfönster med Where-satsen utkommenterad
  Load script window with Where statement commented out.