Gå till huvudinnehåll

Felsökning – Skapa appar i molnhubben

Det finns inga datakällor i appen som jag laddat upp i molnhubben

Jag har laddat upp en app i molnhubben, men alla de bifogade filerna och datakopplingarna har tagits bort från appen.

Possible cause  

Om du exporterar och laddar upp en app tas alla bifogade filer och datakopplingar bort från appen.

Proposed action  

Bifoga filerna och konfigurera datakopplingarna på nytt för appen.

Felmeddelande: Visualiseringen renderades inte

När jag laddar upp min app i molnhubben visas felmeddelandet Visualiseringen renderades inte på en eller flera visualieringsobjekt i arket.

Possible cause  

Din app kanske kommer från en version av Qlik Sense som inte stödjs. Apparna måste vara från Qlik Sense 3.1 eller senare.

Proposed action  

Uppdatera appen till en senare version av Qlik Sense genom att uppdatera Qlik Sense-utrullningen. Du kan även importera appen i en nyare version av Qlik Sense och sedan exportera appen igen.

Felmeddelande: Ogiltig visualisering Komplementet finns inte i molnet

När jag laddar upp min app i molnhubben visas felmeddelandet Ogiltig visualisering. Visualiseringen hittades inte. Komplementet är inte tillgängligt i molnet visas på en eller flera av mina komplement.

Possible cause  

Du har laddat upp en app som innehåller ett komplement som inte stöds. Qlik Cloud Services stöder endast komplement från instrumentpanelspaketet och visualiseringspaketet.

Proposed action  

Ta bort de ogiltiga komplementen från din app. Information om vilka komplement som är giltiga finns i Skapa appar i molnhubben.

Det gick inte att exportera appen

När jag försökte exportera appen misslyckades det.

Possible cause  

Appen kan använda Section Access i dataladdningsskriptet av säkerhetsskäl.

Proposed action  

Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att exportera appar som använder Section Access i molnhubben.