Gå till huvudinnehåll

Lägga till länkar på en sida

Via verktygsfältet för textformatering finns det ett alternativ för att lägga till en länk inuti ett textobjekt.

Lägga till länkar

Du kan markera ett textavsnitt och använda det som en länk.

Gör följande:

 1. I storytelling-vyn dubbelklickar du på det textobjekt du vill lägga till länken i.

  Verktygsfältet för textformatering visas.

 2. Välj den textdel som du vill använda för länken.

 3. Klicka på Linked Object

  En länkdialog öppnas.

 4. I fältet Länka till skriver du in den webbadress du vill länka till.

  Anteckning om information

  Om du inte lägger till något prefix läggs http:// till automatiskt, eftersom det förutsätts att du lägger till en webbadress.

 5. Klicka på Linked Object eller tryck på Retur för att använda den nya länken.
 6. Klicka utanför texten.

Länken läggs till.

Ta bort länkar

Du kan ta bort en länk från en textdel.

Gör följande:

 1. I storytelling-vyn dubbelklickar du på det textobjekt du vill ta bort länken från.

  Verktygsfältet för textformatering visas.

 2. Klicka på länken så att markören är någonstans inuti.
 3. Klicka på Linked Object

  En länkdialog öppnas.

 4. Klicka på Delete
 5. Klicka utanför texten.

Länken tas bort men texten står kvar.

Mer information