Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Samla in information till berättelser med hjälp av ögonblicksbilder

För att få ut så mycket som möjligt av appen behöver du ett sätt att samla de insikter du gör. För detta kan du ta statiska ögonblicksbilder för visualiseringar.

En ögonblicksbild är en grafisk presentation av ett dataobjekts tillstånd (typ och data) vid en viss tidpunkt, som du kan använda när du skapar berättelser. Ögonblicksbilden du tar är en kopia av tillståndet. Det innebär att tillståndet för ögonblicksbilden inte ändras när tillståndet för det motsvarande dataobjektet uppdateras.

När du tar en ögonblicksbild kan du skapa en anteckning för ögonblicksbilden. Anteckningen hjälper dig att skilja mellan de olika ögonblicksbilderna i bildbiblioteket när du bygger en berättelse. Anteckningen är inte tillgänglig när du spelar upp berättelsen.

När du har tagit ögonblicksbilder av en viss visualisering kan öppna Bildbiblioteket via visualiseringens snabbmeny. Därifrån kan du bestämma vilken eller vilka ögonblicksbilder du vill behålla och använda i dina berättelser. Du kan också redigera anteckningen och ta bort ögonblicksbilderna. Mer information finns i Bildbiblioteket.

Anteckning om tipsOm bildbiblioteket öppnas från vyn för Data Storytelling visas samtliga ögonblicksbilder från alla visualiseringar i appen.

Om den visualisering du vill ta en ögonblicksbild av är ett komplement ska du aktivera funktionaliteten för ögonblicksbilder i dess huvudskript. Det gör du genom att ställa in egenskapen för ögonblicksbild till sann.

Mer information finns i Tillåt ögonblicksbilder av din visualisering (endast på engelska).

Ta en ögonblicksbild

När du har arkvyn öppen kan du ta ögonblicksbilder av en visualisering och använda dem för att bygga en berättelse i Data Storytelling.

Du kan ta ögonblicksbilder av alla de olika visualiseringstyperna, men inte av filterrutorna.

Gör följande:

 1. I arkvyn för du muspekaren över den visualisering som du vill ta en ögonblicksbild av.
 2. Klicka på Snapshot längst upp till höger på visualiseringen eller tryck länge/högerklicka på visualiseringen och välj Snapshot .

  Anteckningsdialogen öppnas.

 3. Cirkeldiagram Försäljning per region och Anteckningsdialogen för ögonblicksbilder öppen.

  Snapshot annotation dialog.

 4. Skriv en beskrivning för att göra det enklare att skilja mellan ögonblicksbilderna i bildbiblioteket.
 5. Klicka på Spara eller klicka utanför dialogen för att stänga den.

  Anteckningen sparas.

Ögonblicksbilden sparas och får samma namn som visualiseringens rubrik.

Visa ögonblicksbilder

Medan du arbetar på en berättelse kan du titta på alla dina ögonblicksbilder från bildbiblioteket.

Gör följande:

 1. Klicka på Snapshot i panelen med verktyg för berättelser, i storytelling-vyn.

  Bildbiblioteket öppnas med dina ögonblicksbilder sorterade i datumordning. Den nyaste bilden ligger överst.

 2. Klicka på Snapshot för att stänga bildbiblioteket.

Redigera anteckningar

När du tar en ögonblicksbild kan du välja att lägga till en anteckning. Från bildbiblioteket kan du ändra anteckningarna eller lägga till anteckningar i ögonblicksbilder utan anteckningar.

Gör följande:

 1. Klicka på Snapshot i panelen med verktyg för berättelser, i storytelling-vyn.

  Bildbiblioteket öppnas med en lista över alla dina ögonblicksbilder.

  Anteckning om tips Du kan också få tillgång till biblioteket med ögonblicksbilder för varje visualisering. Tryck länge/högerklicka i arkvyn på den visualisering som du vill visa ögonblicksbilder för och välj Öppna bildbiblioteket i snabbmenyn.
 2. Klicka på Edit.

 3. Klicka på textområdet för anteckningar till höger om namnet på ögonblicksbilden.

  Anteckning om informationDu kan inte redigera anteckningar för ögonblicksbilder som tillhör en publicerad version av en app.
 4. Redigera anteckningen.

 5. Klicka på Edit eller utanför textområdet.

  Anteckningen sparas.

 6. Klicka utanför biblioteket för att stänga det.

Ta bort ögonblicksbilder

Du kan ta bort en ögonblicksbild från det bildbibliotek som innehåller alla ögonblicksbilder som du har tagit i appen.

Gör följande:

 1. Klicka på Snapshot i panelen med verktyg för berättelser, i storytelling-vyn.

  Bildbiblioteket öppnas med en lista över alla dina ögonblicksbilder.

  Anteckning om tips Du kan också få tillgång till biblioteket med ögonblicksbilder för varje visualisering. Tryck länge/högerklicka i arkvyn på den visualisering som du vill visa ögonblicksbilder för och välj Öppna bildbiblioteket i snabbmenyn.
 2. Klicka på Edit.

  Redigering aktiveras.

 3. Markera ögonblicksbilderna som du vill ta bort.

  Anteckning om informationDu kan inte ta bort ögonblicksbilder som tillhör en publicerad version av en app.
 4. Klicka på Delete.

  De valda ögonblicksbilderna tas bort.

 5. Klicka på Edit för att sluta redigera.

 6. Klicka utanför biblioteket för att stänga det.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!