Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Bildbiblioteket

Bildbiblioteket innehåller en lista över alla dina ögonblicksbilder. Bilderna sorteras och grupperas i datumordning, med de nyaste längst upp. Ögonblicksbilderna grupperas i följande datakategorier: Idag, Den här veckan och Äldre.

När du tar en ögonblicksbild kan du skapa en anteckning för ögonblicksbilden. Anteckningen hjälper dig att skilja mellan de olika ögonblicksbilderna i bildbiblioteket när du bygger en berättelse. Anteckningen är inte tillgänglig när du spelar upp berättelsen.

Anteckning om informationEndast kategorier som innehåller ögonblicksbilder visas. Om det inte finns några ögonblicksbilder från idag visas inte kategorin Idag.

Du kan öppna bildbiblioteket från två platser: från en visualiserings snabbmeny och från berättelsens verktygspanel i storytelling-vyn. Vilket innehåll som du ser i bildbiblioteket beror på varifrån du öppnar biblioteket:

  • Om bildbiblioteket öppnas från en visualisering visas enbart de ögonblicksbilder som har tagits för denna visualisering.
  • Om bildbiblioteket öppnas från vyn för Data Storytelling visas samtliga ögonblicksbilder från alla visualiseringar i appen.

Klicka på Edit för att redigera listan över ögonblicksbilder. Du kan ta bort ögonblicksbilder eller redigera anteckningar till ögonblicksbilder.

Anteckning om informationDu kan inte ta bort ögonblicksbilder som tillhör en publicerad version av en app.
Anteckning om informationDu kan inte redigera anteckningar för ögonblicksbilder som tillhör en publicerad version av en app.
Bildbiblioteket när det öppnas från storytelling-vyn, med ögonblicksbilder som har försetts med anteckningar, ordnade efter datumkategorier.

Snapshot library.

Arkvyn, lägga till en anteckning i en ögonblicksbild.

Snapshop annotation dialog.