Gå till huvudinnehåll

Arbeta i delade utrymmen

Ett delat utrymme är en del av en molnhubb som används för att utveckla appar i samarbete med andra och styra åtkomsten till appar. Du kan hitta dina delade utrymmen listrutan med utrymmen i Utforska.

Alla användare med en Professional-licens kan skapa ett utrymme. Appar i ett utrymme kan ha ark, berättelser och bokmärken som läggs till av flera användare. Delade utrymmen är begränsade till medlemmarna. Appar i ett utrymme kan endast visas av utrymmets medlemmar.

Behörigheter tilldelas medlemmar när de läggs till i ett delat utrymme. Behörigheter avgör vad medlemmar kan göra i det delade utrymmet. Det finns fyra behörigheter i delade utrymmen:

 • Ägare: Du är förste administratör och kan hantera utrymmet och dess medlemmar samt skapa innehåll i utrymmet.
 • Är admin: Du kan hantera utrymmet och dess medlemmar samt skapa innehåll i utrymmet.
 • Kan redigera: Du kan lägga till och redigera innehåll i appar. Du kan inte hantera utrymmet och dess medlemmar.
 • Kan visa: Du kan visa appar i utrymmet, men kan inte skapa innehåll eller hantera utrymmet.

Medlemmar kan tilldelas olika roller i ett utrymme. De kan också tas bort från utrymmen. Mer information om hur du hanterar behörigheter i ett delat område finns i Hantera behörigheter i delade utrymmen.

Du kan skapa nya appar direkt i ett delat utrymme. Du kan även flytta appar från ditt personliga utrymme till ett delat utrymme så att andra medlemmar kan arbeta på dem. Mer information om att samarbeta med användare i ett utrymme finns i Använda appar i delade utrymmen.

Skapa delade utrymmen

Utrymmets ägare är den användare som skapade utrymmet. Ett utrymmes ägare kan inte ändras i molnhubben. Utrymmesägare kan ändras i Management Console.

Anteckning om information

Utrymmesnamn måste vara unika inom en molnhubb.

Gör följande:

 1. Klicka på listrutan med utrymmen och välj Lägg till utrymme.
 2. Ange ett namn på och en beskrivning av utrymmet.
 3. Klicka på Skapa.

Lägga till medlemmar i ett delat utrymme

Medlemmar kan läggas till i utrymmet av ägaren eller medlemmar med Är admin-tillåtelse. Om din huvudadministratör har aktiverat grupper kan du även lägga till grupper av medlemmar i ditt utrymme.

Anteckning om information

Om en medlem har både individuell behörighet och gruppbehörighet i ett utrymmer tillämpas den högsta behörighetsnivån.

Gör följande:

 1. I utrymmet klickar du på och sedan på Hantera medlemmar.

 2. Sök efter medlemmar utifrån namn och välj medlemmarna du vill lägga till i utrymmet.
 3. Välj en behörighet för medlemmarna och klicka på Lägg till medlemmar.
 4. Klicka på Klart.

Redigera namn och beskrivningar för delade utrymmen

Du kan ändra namn och beskrivning för utrymmet.

Gör följande:

 1. I utrymmet klickar du på och sedan på Redigera utrymmen.

 2. Ändra på namn och beskrivning och klicka på Spara.

Ta bort delade utrymmen

Du kan ta bort ett utrymme. Endast en ägare eller en användare med Är admin-behörighet kan ta bort ett utrymme.

 1. I utrymmet klickar du på och sedan på Redigera utrymmen.

 2. Klicka på Ta bort.
 3. Klicka på Ta bort.

Utveckla och dela appar med delade utrymmen

Du kan utveckla appar i samarbete med andra och dela dem med andra medlemmar i molnhubben på flera olika sätt. Här är ett exempelarbetsflöde för hur delade utrymmen kan användas:

 1. Skapa en app

  Skapa en app i ditt personliga utrymme. Lägg till datakällor, skapa en datamodell och skapa schemalagda laddningar för appen.

  Den som skapat en app är den enda som kan hantera data i appen, så datamodellen måste vara klar innan appen kan utvecklas i samarbete med andra användare.

  Skapa appar i molnhubben

 2. Skapa ett delat utrymme

  Lägg till ett delat utrymme i din molnhubb för att utveckla din app i samarbete med andra.

 3. Flytta appen till utrymmet

  När appen är klar för samarbete flyttar du den till ditt delade utrymme.

  Flytta appar mellan utrymmen

 4. Lägga till användare i utrymmet

  Lägg till de som ska samarbeta i ditt utrymme och tilldela dem Kan redigera-behörighet. De som ska samarbeta måste ha en Professional-licens.

 5. Lägga till data i utrymmet

  Om du vill kan du lägga till ytterligare dataresurser i utrymmet som andra medarbetare kan använda.

  Hantera datakällor i utrymmen

 6. Utveckla appar i utrymmet genom samarbete

  Alla Kan redigera-användare kan lägga till ark, berättelser och bokmärken i appen. Deras innehåll är privat tills de väljer att göra det offentligt i appen.

  Använda appar i delade utrymmen

  Ge åtkomst till ark, bokmärken och berättelser

 7. Lägg till målgruppen för appen i utrymmet

  När appen är klar för sin målgrupp kan du lägga till dem i ditt utrymme.

  Om utrymmet används endast för utveckling kan du flytta appen till ett annat utrymme dit appubliken har åtkomst.

  Hantera behörigheter i delade utrymmen

  Flytta appar mellan utrymmen

 8. Uppdatera appen

  Du kan få feedback från appubliken. En app i ett utrymme kan uppdateras när som helst med ändringar av datamodellen eller innehåll i appen.

 9. Dra tillbaka en app från ett delat utrymme

  När appen inte behövs längre kan du ta bort den från molnhubben.

  Ta bort appar

 10. Dra tillbaka utrymmet

  När utrymmet inte behövs längre kan du ta bort den från molnhubben.