Gå till huvudinnehåll

Arbeta i hanterade utrymmen

Ett hanterat utrymme är en kontrollerad del av molnhubben. Du hittar dina hanterade utrymmen via listrutan för utrymmen under Utforska.

Endast huvudadministratörer kan skapa hanterade utrymmen. Appar kan publiceras till ett hanterat utrymme från personliga utrymmen och delade utrymmen. Vid publiceringen skapas en kopia av appen i det hanterade utrymmet. Publicerade appar bevarar en relation till den ursprungliga appen för ompublicering.

Hanterade utrymmen är endast tillgängliga för medlemmar. Behörigheter tilldelas medlemmar när de läggs till i ett hanterat utrymme. Behörigheter definierar vad medlemmarna kan komma åt i ett utrymme. Det finns fem behörigheter i hanterade utrymmen:

 • Är ägare: Kan hantera utrymmet och dess medlemmar samt öppna appar i utrymmet.
 • Kan hantera: Kan hantera utrymmet och dess medlemmar.
 • Kan publicera: Kan publicera appar till utrymmet. De kan inte öppna appar i utrymmet.
 • Kan bidra: Kan visa och öppna appar i utrymmet. Användare som kan bidra kan skapa privat innehåll i appen och göra det innehållet offentligt.
 • Kan visa: Kan visa och öppna appar i utrymmet.

Medlemmar kan ha flera behörigheter tilldelade. Appar i utrymmet kan endast öppnas av utrymmets medlemmar med behörigheten Ägare, Kan hantera, Kan bidra eller Kan visa. Detaljerad information om behörighet för hanterade utrymmen finns i Hantera behörigheter i hanterade utrymmen.

Appar som publicerats till ett hanterat utrymme behåller data laddade i appen, men inkluderar inte deras datafiler eller datakopplingar. För att hålla data aktuella måste apparna laddas igen till det ursprungliga utrymmet och sedan publiceras om till det hanterade utrymmet.

Alla åtgärder i ett hanterat utrymme, till exempel att öppna en app, loggas i Management Console.

Skapa hanterade utrymmen

Huvudadministratörer kan skapa hanterade utrymmen. Utrymmesägare kan ändras i Management Console av huvudadministratörer.

Anteckning om information

Utrymmesnamn måste vara unika.

Gör följande:

 1. Klicka på Utforska i menyn längst upp. Klicka på listrutan Alla och välj Lägg till utrymme.
 2. Välj Hanterat utrymme.
 3. Ange ett namn och en beskrivning.
 4. Klicka på Skapa.

Lägga till medlemmar i hanterade utrymmen

Medlemmar kan läggas till i utrymmet av huvudadministratören eller medlemmar med behörigheten Kan hantera. Om din huvudadministratör har aktiverat grupper kan du även lägga till grupper av medlemmar i ditt utrymme.

Gör följande:

 1. I utrymmet klickar du på Inställningar-ikonen och sedan på Hantera medlemmar.

 2. Sök efter medlemmar utifrån namn och välj medlemmarna du vill lägga till i utrymmet.
 3. Välj behörigheter för nya medlemmar och klicka på Lägg till.
 4. Klicka på Klart.

Ta bort hanterade utrymmen

Du kan ta bort ett utrymme. Endast huvudadministratören eller en användare med behörigheten Kan hantera kan ta bort ett utrymme.

 1. I utrymmet klickar du på Inställningar-ikonen och sedan på Redigera utrymmen-ikonen.

 2. Klicka på Ta bort.
 3. Klicka på Ta bort.

Utveckla och publicera appar för hanterade utrymmen

Här är ett exempelarbetsflöde för hur man använder hanterade utrymmen.

 1. Skapa en app med testdata

  Apputvecklare skapar en app med testdata, antingen i ett personligt utrymme eller i ett delat utrymme. De lägger till datakällor och skapar en datamodell.

  Skapa appar i molnhubben

  Datakällor för appar i hanterade utrymmen

 2. Skapa ett hanterat utrymme

  Huvudadministratören skapar ett hanterat utrymme.

 3. Lägg till administratörer till det hanterade utrymmet

  Huvudadministratören lägger till medlemmar med behörigheten Kan hantera till utrymmet. Huvudadministratören för över ägandet till en administratör som bör ha åtkomst till alla appar i utrymmet.

 4. Lägga till publiceringsanvändare till utrymmet

  Utrymmesägaren eller medlemmar med behörigheten Kan hantera kan lägga till medlemmar med behörigheten Kan publicera till utrymmet. Om medlemmar behöver åtkomst till utrymmet kan ytterligare behörighet beviljas.

 5. Publicera appen till det hanterade utrymmet

  När appen är klar att konsumera kan medlemmar med behörigheten Kan publicera publicera sina appar till det hanterade utrymmet.

  Publicera appar till hanterade utrymmen

 6. Lägga till läsare och användare som kan bidra till det hanterade utrymmet

  Utrymmets ägare och medlemmar som Kan hantera kan lägga till utrymmets målgrupp med behörigheten Kan visa eller Kan bidra.

 7. Skapa ett laddningsschema för appen

  Utrymmesägaren kan schemalägga laddningar för appen i det hanterade utrymmet om det använder utrymmesmedvetna data.

 8. Publicera uppdateringar till appen

  I takt med att uppdateringar görs av appen eller data i appen kan publiceringsanvändare publicera om den uppdaterade appen till det hanterade utrymmet.

  Publicera appar till hanterade utrymmen

 9. Dra tillbaka en app från de hanterade utrymmena

  När appen inte behövs längre kan administratörer ta bort den från det hanterade utrymmet.

 10. Dra tillbaka utrymmet

  När utrymmet inte behövs längre kan du ta bort den från molnhubben.