Gå till huvudinnehåll
Hantera behörigheter i delade utrymmen

PÅ DEN HÄR SIDAN

Hantera behörigheter i delade utrymmen

Behörigheter för delade utrymmen styr åtkomst till appar i utrymmet. De definierar en medlems roll i det delade utrymmet. Behörigheter tilldelas medlemmar när de läggs till i ett utrymme.

Alla molnhubbsmedlemmar med en Professional-licens kan skapa ett utrymme. När du skapar ett utrymme tilldelas du en Ägare-behörighet. Ägare kan sedan lägga till nya medlemmar i utrymmet och tilldela dem behörigheter. Utrymmesbehörigheter hanteras i Hantera medlemmar. I Hantera medlemmar kan du söka efter molnhubbsmedlemmar, tilldela dem behörigheter och lägga till dem i ditt delade utrymme.

Medlemmars behörigheter kan ändras för att ge dem nya roller i utrymmet. En användare med Kan visa-behörighet kan ändras till apputvecklare genom att behörigheten ändras till Kan redigera. Medlemmars behörigheter kan ändras av utrymmets ägare och medlemmar med Är admin-behörighet.

Medlemmar kan tas bort från ett utrymme i Hantera medlemmar genom att klicka på Ta bort-ikonen bredvid användaren.

Anteckning om tips

Du kan kontrollera dina behörigheter i ett delat utrymme genom att klicka på Hantera medlemmar. Om du inte ser Hantera medlemmar har du Kan visa- eller Kan redigera-behörighet för utrymmet.

Utrymmesbehörighet och appägandeskap

Din behörighet avgör vilka åtgärder du kan utföra med appar i ett utrymme. Om du äger appen du arbetar med eller inte avgör ytterligare behörigheter.

Appens ägare är användaren som skapade appen. Det är bara appens ägare som kan:

  • Visa eller redigera data i datamodellvyn, skriptredigeraren eller datahanteraren.
  • Ladda data manuellt eller skapa en schemalagd laddning för appen.
  • Redigera appattribut (ändra namn, beskrivning och taggar).
  • Redigera appegenskaper (välja tema, aktivera läsriktning höger till vänster, ställa in ett bokmärke som appstandard och ange utseende för arkrubriken).

Utrymmesbehörighet åsidosätter appägandeskap. Om en app flyttas till ett utrymme där appägaren inte har åtkomstbehörighet kan appägaren inte komma åt appen. Om appägarens behörighet i ett utrymme ändras till Kan visa förlorar denna förmågan att lägga till data i appen och ladda appen. När du flyttar en app mellan utrymmen ska du se till att appägaren har någon av behörigheterna Kan redigera, Är admin eller Ägare i destinationsmappen om du vill att appens ägare fortfarande ska hantera laddning av appen och datamodellen.

Behörighet i ett delat utrymme

Behörigheter kan tilldelas av Ägare- och Är admin-användare. Vad behörigheter för delade utrymmen låter dig göra beror på om du har en Professional-licens eller en Analyzer-licens tilldelade dig av huvudadministratören. Om din huvudadministratör har aktiverat grupper kan du även lägga till grupper av användare i ditt utrymme.

Anteckning om information

Om en medlem har olika individuell behörighet och gruppbehörighet i ett utrymmer tillämpas den högsta behörighetsnivån.

Behörigheter för medlemmar med Professional-licens

Följande tabeller visar vad medlemmar med Professional-licensen kan göra i ett utrymme:

Utrymmesåtgärder utifrån behörighet i ett delat utrymme
Åtgärd Ägare Är admin Kan redigera Kan visa
Byta namn på utrymmet Ja Ja Nej Nej
Skapa ny appar i utrymmet Ja Ja Ja Nej
Flytta appar till ett annat utrymme Ja Ja Ja Nej
Flytta appar till utrymmet Ja Ja Ja Nej
Kopiera appar i utrymmet Ja Ja Ja Nej
Exportera appar i utrymmet Ja Ja Ja Nej
Byta appägare Ja Ja    
Lägga till medlemmar i utrymmet Ja Ja Nej Nej
Ändra medlemsbehörigheter för utrymmet (Är admin, Kan redigera, Kan visa) Ja Ja Nej Nej
Ta bort medlemmar från utrymmet Ja Ja Nej Nej
Ta bort utrymmet Ja Ja Nej Nej

Appåtgärder utifrån behörighet i ett delat utrymme
Åtgärd Ägare Är admin Kan redigera Kan visa
Öppna en app Ja Ja Ja Ja
Ta bort en app Ja Ja Ja Nej

Öppna datamodellvyn

Anteckning om informationAnvändaren måste vara appens ägare.
Ja Ja Ja Nej
Öppna och redigera datamodellen i skriptredigeraren eller datahanteraren
Anteckning om informationAnvändaren måste vara appens ägare.
Ja Nej Nej Nej
Lägga till datafiler i ett utrymme i skriptredigeraren och datahanteraren
Anteckning om informationAnvändaren måste vara appens ägare.
Ja Nej Nej Nej
Redigera appattribut (ändra namn, beskrivning och taggar) Ja Ja Ja Nej
Redigera appegenskaper (välja tema, aktivera läsriktning höger till vänster, ställa in ett bokmärke som appstandard och utseende på arkrubriken) Ja Ja Ja Nej

Ladda appen

Anteckning om informationAnvändaren måste vara appens ägare.
Ja Ja Ja Nej

Skapa, redigera och ta bort originalobjekt och variabler

Anteckning om informationAnvändaren måste vara appens ägare.
Ja Ja Ja Nej

Skapa, redigera och ta bort mediebiblioteksinnehåll

Anteckning om informationAnvändaren måste vara appens ägare.
Ja Ja Ja Nej
Lägga till privata ark i appen Ja Ja Ja Nej
Lägga till privata bokmärken och berättelser i appen Ja Ja Ja Ja
Göra privata ark, bokmärken och berättelser offentliga i appen Ja Ja Ja Nej
Göra offentliga ark, bokmärken och berättelser privata i appen Ja Ja Ja Nej
Ta ögonblicksbilder i appen Ja Ja Ja Ja
Göra ögonblicksbilder offentliga Ja Ja Ja Nej
Visa navigeringslänkar till on-demand-app Ja Ja Ja Ja
Skapa eller uppdatera navigeringslänkar till on-demand-app Ja Ja Ja Nej
Öppna on-demand-urvalsappar Ja Ja Ja Ja
Generera on-demand-appar Ja Ja Ja Ja
Skapa dynamiska vyer Ja Ja Ja Nej
Lägga till dynamiska diagram i ark Ja Ja Ja Nej

Åtgärder för datakällor utifrån behörighet i ett delat utrymme
Åtgärd Ägare Är admin Kan redigera Kan visa
Lista och använda datakälla i utrymmet Ja Ja Ja Nej
Skapa datakälla i utrymmet Ja Ja Ja Nej
Ta bort datakälla från utrymmet Ja Ja Ja Nej

Redigera datakoppling i utrymmet

Anteckning om informationAnvändaren måste vara kopplingens ägare.
Ja Ja Ja Nej

Behörigheter för medlemmar med Analyzer-licens

Följande tabeller visar vad medlemmar med den Analyzer-licensen kan göra i ett utrymme:

Utrymmesåtgärder utifrån behörighet i ett delat utrymme
Åtgärd Ägare Är admin Kan redigera Kan visa
Byta appägare Ja Ja    
Exportera appar i utrymmet Ja Ja Ja Nej
Appåtgärder utifrån behörighet i ett delat utrymme
Åtgärd Ägare Är admin Kan redigera Kan visa
Öppna en app Ja Ja Ja Ja
Ta bort en app Ja Ja Ja Nej

Redigera appattribut (ändra namn, beskrivning och taggar)

Anteckning om informationAnvändaren måste vara appens ägare.
Ja Ja Ja Nej

Redigera appegenskaper (välja tema, aktivera läsriktning höger till vänster, ställa in ett bokmärke som appstandard och utseende på arkrubriken)

Anteckning om informationAnvändaren måste vara appens ägare.
Ja Ja Ja Nej
Lägga till privata bokmärken och berättelser i appen Ja Ja Ja Ja
Ta ögonblicksbilder i appen Ja Ja Ja Ja
Visa navigeringslänkar till on-demand-app Ja Ja Ja Ja
Öppna on-demand-urvalsappar Ja Ja Ja Ja
Generera on-demand-appar Ja Ja Ja Ja
Skapa dynamiska vyer Ja Ja Ja Nej
Lägga till dynamiska diagram i ark Ja Ja Ja Nej

Åtgärder för datakälla utifrån behörighet i ett delat utrymme
Åtgärd Ägare Är admin Kan redigera Kan visa
Lista och använda datakälla i utrymmet Ja Ja Ja Nej
Skapa datakälla i utrymmet Nej Nej Nej Nej
Ta bort datakälla från utrymmet Ja Ja Ja Nej
Redigera datakälla i utrymmet Nej Nej Nej Nej