Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Hantera datakällor i utrymmen

Du kan lägga till datafiler och datakopplingar direkt i delade och personliga utrymmen. På så sätt kan dataresurser läggas till utanför appar så att de kan användas av andra medlemmar i utrymmet.

Alla datakällor som är tillgängliga för ett personligt eller delat utrymme kan visas i Data. Medlemmar i ett delat utrymme med behörigheterna Ägare, Är admin och Kan redigera kan lägga till datafiler och datakopplingar i delade utrymmen.

Lägga till datafiler i ett utrymme

Du kan lägga till datafiler som dataresurser i dina utrymmen. Du kan lägga till fler än en fil åt gången.

Datafilerna får vara högst 500 MB.

Gör följande:

 1. I ett personligt eller delat utrymme klickar du på och väljer Datakällor.
 2. Klicka på Lägg till datafil.
 3. Dra dina datafiler och släpp dem i dialogen Lägg till datafil.

  Eller så kan du klicka på Bläddra och navigera till dina datafiler.

 4. Klicka på Ladda upp.

Lägga till kopplingar som dataresurser i utrymmen

Kopplingar kan läggas till direkt i utrymmen. Följande kopplingar kan inte läggas till direkt i ett utrymme, utan måste läggas till i en app:

 • Amazon S3
 • Azure Storage
 • Dropbox
 • Google Drive
 • NFS

Information om kopplingar som stöds finns i Koppla till datakällor.

Gör följande:

 1. I ett personligt eller delat utrymme klickar du på och väljer Datakällor.
 2. Klicka på Lägg till datakoppling.
 3. Välj en datakoppling.

  Inställningsdialogrutan för den typ av datakälla du har valt öppnas.

 4. Ange kopplingsinställningarna för datakällan.
 5. Om du vill kan du klicka på Testa koppling för att bekräfta dina inställningar.
 6. Klicka på Skapa.

Redigera dataresurser

Du kan redigera datakopplingar i utrymmen.

Gör följande:

 1. I kolumnen Åtgärder går du till raden för den datakoppling du vill redigera, klickar på More och väljer Redigera.

  Inställningsdialogen för den denna typ av datakoppling öppnas.

 2. Redigera kopplingsinställningarna för datakällan.
 3. Klicka på Spara.

Ta bort datakällor

Du kan ta bort en datakälla från ett utrymme.

 1. I kolumnen Åtgärder går du till raden för den datakälla du vill ta bort, klickar på More och väljer Ta bort.

 2. Klicka på Ta bort.