Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Använda appar i delade utrymmen

Appar kan skapas, utvecklas och delas med medlemmar i molnhubben i ett delat utrymme.

Appar kan skapas och utvecklas på ett liknande sätt som när de skapas och delas i ett personligt utrymme. Beroende på vilka utrymmesbehörigheter och vilken licens du har kan du skapa och utveckla appar i utrymmet. Om du har Kan visa-behörighet kan du endast visa appar i utrymmet.

En detaljerad översikt över vad du kan göra med appar baserat på din behörighet och licens finns i Hantera behörigheter i delade utrymmen.

Skapa appar i ett delat utrymme

Användare kan skapa eller ladda upp appar i ett delat utrymme genom att klicka på Skapa och välja Skapa app eller Ladda upp app . Du kan inte kopiera appar till ett utrymme, men du kan flytta appar till ett utrymme.

Taggar som du lägger till i en app delas med andra medlemmar i molnhubben, men endast om de har åtkomst till appen.

Datakopplingar och datafiler kan skapas, ändras och tas bort av användare som har behörigheten Kan redigera i ett delat utrymme.

Användare med behörigheten Kan redigera kan läsa och skriva, samt ladda datakopplingar och laddningsskript i Datahanteraren eller Skriptredigeraren. De kan även skapa datakopplingar till externa källor och ladda data från dessa kopplingar.

DataFiles-kopplingen för ett delat utrymme skapas automatiskt och kan inte tas bort så länge utrymmet är tillgängligt för en användare.

Du kan skapa on-demand-urvalsappar i ett delat utrymme. Urvalsappar och mallappar måste vara placerade i samma utrymme. Mer information finns i Skapa en on-demand-urvalsapp.

Mer information om att skapa appar finns i Skapa appar i molnhubben.

Lägga till datakällor i delade utrymmen

Användare med behörigheten Kan redigera eller Är admin kan lägga till datakällor i delade utrymmen. Datakällor kan användas av andra medlemmar i utrymmet.

Se Hantera datakällor i utrymmen för information.

Lägga till innehåll i appar i delade utrymmen

Användare med Kan redigera- eller Är admin-behörighet kan lägga till ark, berättelser och bokmärken i appar i det delade utrymmet. Ark, berättelser och bokmärken som läggs till i appen är privata. Endast den som skapat det privata innehållet kan se det i appen. När de är redo att delas gör den som skapat dem dem offentliga.

Mer information finns i Ge åtkomst till ark, bokmärken och berättelser.

Endast utrymmets ägare kan redigera data i appen, men andra medlemmar i det delade utrymmet kan skapa, redigera och ta bort:

 • Original
 • Variabler
 • Mediebiblioteksinnehåll
Anteckning om information

Ögonblicksbilder tagna för berättelser delas inte med andra användare.

Medlemmar av delade utrymmen med behörigheterna Ägare, Kan redigera eller Är admin kan ändra på följande appegenskaper:

 • Valt tema
 • Aktivera läsriktning höger till vänster
 • Ställa in ett bokmärke som appstandard
 • Utseende på arkrubriken

Byta appägare

Medlemmar med behörigheterna Ägare och Kan administrera kan byta ägare för apparna i utrymmet.

Gör följande:

 1. Klicka på på appen och välj Byt ägare.
 2. Välj en ny ägare och klicka på Spara.

Ladda appar i ett delat utrymme

Användare med behörigheterna Ägare, Är admin och Kan redigera kan ladda appar manuellt och skapa schemalagda laddningar i utrymmet.

Flytta appar mellan utrymmen

Du kan flytta appar mellan delade utrymmen liksom mellan ett delat utrymme och ett personligt utrymme.

Om du skapar en app i ett delat utrymme, kommer datakopplingarna som är relaterade till den att vara kvar där även om appen flyttas. Anta till exempel att du skapar en app med namnet Kvartalsanalys i det delade utrymmet Datagruppen. Om du flyttar Kvartalsanalys till ett annat delat utrymme kommer datakopplingarna att vara kvar i det delade utrymmet Datagruppen. När data ska redigeras eller laddas måste detta göras av en användare som har behörigheten Kan redigera i det delade utrymmet Datagruppen. Samma sak gäller om du skapar en app i ett personligt utrymme och flyttar den till ett delat utrymme.

Gör följande:

 1. Klicka på på appen och välj Flytta.
 2. Välj det nya utrymmet från Utrymme.
 3. Öppna det nya utrymmet genom att välja Navigera till utrymme.
 4. Klicka på Flytta.

Kopiera appar i ett delat utrymme

Du kan kopiera appar i ett delat utrymme.

Anteckning om information

Om en app använder Section Access för data kan du inte kopiera den appen.

Gör följande:

 • Klicka på appen och välj Kopiera

Exportera appar från delade utrymmen

Du kan exportera en app från ett delat utrymme som en .qvf-fil. Exporterade appar innehåller inga privata ark i appen.

Anteckning om information

Om en app använder Section Access för data kan du inte exportera den appen.

Gör följande:

 • Klicka på appen och välj Exportera med data eller Exportera utan data.

Dela appar från delade utrymmen

Du kan lägga till medlemmar i ett utrymme och ge dem Kan visa-behörighet så att de kan visa apparna i utrymmet. Du kan inte dela individuella appar från ett utrymme. Om du inte vill dela ett utrymme med någon som kan visa det kan du flytta appen till ett utrymme du har skapat för användare som kan visa appen.

Mer information om att lägga till medlemmar i delade utrymmen finns i Hantera behörigheter i delade utrymmen.