Gå till huvudinnehåll

Arkvyn

Du kan öppna ett ark från app-översikten. I arkvyn kan du göra följande:

  • Analysera med appen. Du gör urval i visualiseringarna och analyserar data i detalj för att ta reda på nya fakta.
  • Skapa ögonblicksbilder av visualiseringar. Du använder ögonblicksbilder för att bygga upp berättelser i data storytelling.
  • Utveckla eller redigera appen. Du skapar ark och visualiseringar som kan användas för dataanalys. Du kan också importera en annan datafil till appen.

Analysering

Du kan börja analysera data på ett ark genom att göra urval i visualiseringarna. Du kan snabbt titta på och navigera mellan arken med hjälp av arknavigeraren.

Arbeta med datainsikter i analysvyn.

Sheet view with visualizations.

A: Verktygsfältet

Verktygsfältet innehåller navigeringsmenyn, den globala menyn och andra användbara kommandon.  

Verktygsfältsalternativ
UI-element Beskrivning

Global meny med navigeringsalternativ och åtgärder du kan utföra i appen.

Mer information om att bläddra med flikar och den globala menyn finns i Navigera med flikar.

More

Visa eller dölj appinformation, där du kan välja att redigera appinformation eller öppna appalternativ och ändra stilen på din app.
Förbereda

Förbereda data. Du kan välja Datahanteraren, datamodellvyn eller Skriptredigeraren.

Analysera

Analysera data. Du kan välja Ark eller Insikter.

Berätta

Använd dina data för att berätta en historia. Välj Storytelling.

Bookmark Åtkomst till alla bokmärken i appen och skapa ett nytt bokmärke.
Edit Redigera arket.
App objects Åtkomst till alla ark i appen och möjlighet att skapa ett nytt ark med hjälp av arknavigatorn.
Previous Föregående ark.
Next

Nästa ark.

Se även:

B: Urvalsrad

Urvalsraden med verktyg som används för att arbeta med urval.

Alternativ för urvalsrad
UI-element Åtgärd
Selections - History Gå bakåt i urvalen.
Selections - step forward Gå framåt i urvalen.
Selections - Clear all Rensa alla urval.
Selection search

Öppna Smart sökning för att söka i hela datauppsättningen.

Mer information finns här: Använda smartsökning

Selections - Current Öppna urvalsverktyget, som är ett komplement till urvalsraden.

Mer information finns i Utforska med urval och Använda urvalsverktyget.

C: Arket

Arket med visualiseringar.

Mer information om ark finns i Strukturera en app med hjälp av ark.

D: Valverktyg

Öppna valverktyget.

Mer information finns i Använda urvalsverktyget.

E: Menyalternativ

Hovra över menyn med alternativ.

Ta ögonblicksbilder

Ta en ögonblicksbild av visualiseringen.

Mer information finns i Samla in information till berättelser med hjälp av ögonblicksbilder.

Utforskningsmeny

För att ändra visualiseringens egenskaper utan att göra urval eller redigera arket.

Mer information finns i Visuell utforskning.

Helskärm

För att utforska data i detalj kan du utvidga det och arbeta med en visualisering i taget på arket.

Utveckla (redigera)

Aktivera redigering av arket och dess visualiseringar genom att klicka på EditRedigera i verktygsfältet. Egenskapspanelen öppnas på höger sida.

Anteckning om tipsDu kan även börja redigera genom att trycka länge/högerklicka på ett ark i appöversikten eller arknavigeraren, och välja Redigera i snabbmenyn.

har du till vänster en panel med resurser som mått, dimensioner, fält och diagram. Du kan skapa mått och dimensioner (att använda när du bygger visualiseringar) med hjälp av resurspanelen.

Anteckning om tipsOm panelen till vänster är dold klickar du på en av resurserna i panelen. Om egenskapspanelen är dold klickar du på Visa egenskaper open right panel längst ner till höger.
Redigera vy av ett ark i en app med resurspanelen till vänster och egenskapspanelen till höger.

Sheet view with visualizations.

A: Resurspanelen

I resurspanelen för en app finns fält som du kan använda för att skapa dimensioner och mått, och diagram som används när du skapar visualiseringar. Du kan även använda anpassade objekt till att skapa visualiseringar. Du kan även använda anpassade objekt till att skapa visualiseringar. Du kan spara dimensioner, mått och visualiseringar som original för återanvändning.

Mer information finns i Resurspanelen.

B: Sök

Använd Sök i resurspanelen för att söka efter alla element.

Mer information finns i Söka i tillgångar.

C: Vald

En markerad visualisering med storlekshandtag.

Mer information finns i Söka i tillgångar.

D: Egenskaper

Egenskaper för den markerade visualiseringen eller arket. Arkets egenskaper visas om du inte har valt en visualisering.

Mer information finns i Skapa och redigera visualiseringar.

E: Redigera element

Klipp ut, kopiera, klistra in och ta bort.

F: Ångra och göra om

Åtgärder för att ångra och göra om.

Mer information finns i Ångra och göra om åtgärder.

G: Översikt

Öppna variabelöversikten.

Mer information finns i Använda variabler i uttryck.

Alternativmenyn

Högerklicka på ett diagram för att visa alternativmenyn.

Alla alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på om du redigerar eller analyserar (visar) diagram i en app och beroende på de behörigheter som din administratör har tilldelat dig.

Alternativmenyn

Options menu

Menyn ser annorlunda ut om du har pekskärmsläge aktiverat på en enhet som stöds. Du kan avaktivera pekskärmsläget i den globala menyn.

Pekskärmskommandon i arkvyn

I tabellen hittar du de pekskärmskommandon som används i arkvyn.

Pekgester
Pekgest Åtgärd
Tryck länge och släpp Öppna en snabbmeny
Tryck länge på en visualisering Öppnar alternativmenyn
Svep Förflytta dig i listor och visualiseringar
Nyp ihop eller dra isär Zooma in eller ut i visualiseringar
Tryck med två fingrar Välj ett intervall i en lista, tabell eller axel i ett stapeldiagram
Svep med två fingrar Panorera en visualisering med ett spridningsdiagram
Tryck med tre fingrar Återställ zoomningsnivån för ett spridningsdiagram