Gå till huvudinnehåll

Arkvyn

Du utforskar, analyserar och upptäcker data i arken. Det är även här du skapar, utformar och strukturerar visualiseringarna när du bygger appar.

Arkvyn består av tre delar: verktygsfältet, valverktyget och arket. Medan du redigerar ett ark har du paneler på båda sidor om arket, men du kommer inte att använda dem i den här introduktionskursen.

Arkvyn i en app

Sheet view with visualizations.

I följande tabell presenteras arkets viktigaste delar.

Huvudområden i arkvyn
UI-element Beskrivning
A: Verktygsfältet

Verktygsfältet innehåller alternativ för att navigera i ark och appar.

B: Urvalsraden

Urvalsraden innehåller alternativ för att göra urval i data, rensa urval och söka efter data.

Valverktyget visar även alla gjorda val.

C: Arket På arket interagerar du med visualiseringarna.

D: Ta ögonblicksbild, utforskningsmenyn, helskärm

Ta en ögonblicksbild av ett diagram, ändra vissa diagramegenskaper i utforskningsmenyn eller visa diagrammet i helskärmsläge. Hovra över ett diagram för att visa menyn.

Alternativmenyn

Högerklicka på ett diagram för att visa alternativmenyn.

Alla alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på om du redigerar eller analyserar (visar) diagram i en app och beroende på de behörigheter som din administratör har tilldelat dig.

Alternativmenyn

Options menu

Menyn ser annorlunda ut om du har pekskärmsläge aktiverat på en enhet som stöds. Du kan avaktivera pekskärmsläget i den globala menyn.