Gå till huvudinnehåll
Lägga till åtgärder på ark

PÅ DEN HÄR SIDAN

Lägga till åtgärder på ark

Du kan ställa in åtgärder på ark som aktiveras när användare navigerar till arket. Arkåtgärder är användbara när du vill hjälpa appanvändare med förinställda urval eller urvalskontroller när de navigerar till ett ark. Till exempel kan ett ark automatiskt lägga till ett bokmärke eller rensa alla urval när användare navigerar till arket.

Arkåtgärder konfigureras i egenskapspanelen. Du kan lägga till flera åtgärder på ett ark. Åtgärderna utförs i den ordning de listas under Actions. Du kan ändra åtgärdernas ordning genom att dra dem till andra platser.

Arkåtgärder aktiveras inte om arket är inbäddat eller ingår i ett kombinationsprogram.

Gör följande:

  1. Klicka på Edit i verktygsfältet i arkvyn.
  2. Klicka på Åtgärder i arkets egenskapspanel.
  3. Klicka på Lägg till åtgärd.
  4. Välj åtgärden du vill använda.

    För vissa åtgärder måste du ange fler detaljer. För åtgärden Välj värden i ett fält måste du till exempel välja ett fält och ange vilket värde som ska väljas i fältet.

  5. Du kan även ange ett namn för åtgärden efter Etikett (valfritt).

Tillgängliga arkåtgärder

Du kan lägga till en eller flera åtgärder som ska utföras när användare navigerar till arket. För vissa åtgärder måste du ange fler detaljer.

Använd bokmärke

Du kan använda det urval som har definierats i ett bokmärke som du väljer.

Gå bakåt i dina urval

Du kan gå ett steg bakåt i din urvalshistorik.

Gå framåt i dina urval

Du kan gå ett steg framåt i din urvalshistorik.

Rensa alla val

Du kan radera alla urval i appen. Om du vill kan du skriva över låsta urval.

Radera urval i andra fält

Du kan radera urval i alla fält utom det som du specificerar. Om du vill kan du skriva över låsta urval.

Radera urval i fält

Du kan radera alla urval i ett fält som du specificerar.

Välj alla värden i ett fält

Du kan välja alla värden i ett fält som du specificerar. Om du vill kan du skriva över låsta urval.

Välj värden i ett fält

Du kan välja en lista med värden i ett fält som du specificerar. Avgränsa värdena du väljer med semikolon. Om du vill kan du skriva över låsta urval.

Välj alternativ

Välj alla alternativa värden i ett fält som du specificerar. Om du vill kan du skriva över låsta urval.

Välj uteslutna

Välj alla uteslutna värden i ett fält som du specificerar. Om du vill kan du skriva över låsta urval.

Välj möjliga värden i ett fält

Välj alla möjliga värden i ett fält som du specificerar. Om du vill kan du skriva över låsta urval.

Växla val i fält

Du kan ange att arket ska växla mellan det aktuella urvalet och ett urval som lägger till urval som definieras av en söksträng. Du kan använda jokertecken i söksträngen. Om du vill definiera en lista med värden måste du använda formatet (A|B), där A och B är värden som ska väljas.

Lås alla urval

Du kan låsa alla urval i appen.

Lås ett visst fält

Du kan låsa urval i ett fält som du specificerar.

Lås upp alla urval

Du kan låsa upp alla urval i appen.

Lås upp ett visst fält

Du kan låsa upp urval i ett fält som du specificerar.

Ange variabelvärde

Du kan tilldela en variabel ett värde.