Gå till huvudinnehåll
Andra arket: Product Details

PÅ DEN HÄR SIDAN

Andra arket: Product Details

Det här arket är inriktat på produkterna.

Product Details-arket vid redigering
Product Details sheet when editing sheet when editing

Lägga till filterrutorna

Du kommer nu att återanvända filterrutorna Period och Region som du har sparat som originalobjekt.

Gör följande:

 1. I resurspanelen klickar du på Linked Object så att Originalobjekt öppnas.

 2. Klicka på Visualiseringar.

 3. Dra filterrutan Period till arket och ändra storleken som skärmdumpen visar.

 4. Dra filterrutan Region till området nedanför Period och ändra storlek på den på samma sätt.

Lägga till stapeldiagrammet

Nästa visualisering är ett stapeldiagram med den bästa försäljningen.

Gör följande:

 1. I resurspanelen till vänster klickar du på Sheet så att Diagram öppnas.

 2. Dra ett stapeldiagram till arket och placera det till höger om filterrutan Period.

 3. Klicka på Lägg till dimension och välj fältet Product Group.

 4. Klicka på Lägg till mått och välj Sales från listan Mått.

 5. I resurspanelen till vänster klickar du på Linked Object så att Originalobjekt öppnas.

 6. Klicka på Mått.
 7. Dra måttet Margin till stapeldiagrammet och välj Lägg till högst upp.
 8. I egenskapspanelen klickar du på Utseende > Presentation och under Värdeetiketter väljer du Auto.

 9. Ändra storlek på stapeldiagrammet i enlighet med skärmdumpen.

 10. Kopiera följande sträng och klistra in den som titel för stapeldiagrammet:

  ='Total Sales: $'& Round(Sum(Sales)/1000000, 0.1) & 'M'

Stapeldiagrammet är klart. Som standard grupperas måtten när du lägger till ett andra mått i ett stapeldiagram.

Lägga till trädkartan

Trädkartor används för att visa hierarkiska data. I den här trädkartan kommer du att skapa en produkthierarki.

Gör följande:

 1. I resurspanelen till vänster klickar du på Sheet så att Diagram öppnas.
 2. Dra en trädkarta till det tomma området på arket.

 3. Klicka på Lägg till dimension och välj fältet Product Group.

 4. Klicka på Lägg till mått och välj Sales från listan Mått.

 5. I egenskapspanelen till höger, under Data > Dimensioner, klickar du på Lägg till.

 6. Välj Product Type i listan.

 7. Klicka på Lägg till igen under Data > Dimensioner och välj Item Desc.

 8. Under Utseende > Färger och teckenförklaring ändrar du Färger från Auto till Anpassade.

 9. Välj Pet mått i listan.

 10. Ändra storlek på trädkartan i enlighet med skärmdumpen.

 11. Lägg till rubriken Product Treemap i visualiseringen.

Trädkartan och arket är klara. Nästa ark blir det sista. Längst upp till höger klickar du på Next för att gå till arket Customer Details.