Gå till huvudinnehåll

Omvandla data

Du kan omvandla och ändra på data i Skriptredigeraren innan du använder dem i din app.

En av fördelarna med att ändra på data är att du kan välja att bara ladda en underuppsättning av data från en fil, t.ex. ett fåtal valda kolumner från en tabell, för att göra datahanteringen mer effektiv. Du kan också ladda data mer än en gång för att dela upp rådata i flera nya logiska tabeller. Du kan ladda data från fler än en källa och slå ihop den till en tabell i Qlik Sense.

Följande övningar visar hur du laddar data med prefixet Crosstable. Du får även lära dig att koppla samman tabeller, använda postöverskridande funktioner som Peek och Previous samt ladda samma rad flera gånger med hjälp av While Load.