Gå till huvudinnehåll
Arbeta med skript i Skriptredigeraren

PÅ DEN HÄR SIDAN

Arbeta med skript i Skriptredigeraren

Qlik Sense använder ett dataladdningsskript, som hanteras i Skriptredigeraren, för att koppla upp sig mot ett antal datakällor och hämta data. En datakälla kan vara en datafil, till exempel en Excel-fil eller en .csv-fil. En datakälla kan även vara en databas, till exempel en Google BigQuery- eller Salesforce-databas.

Du kan även ladda data med Datahanteraren, men när du vill skapa, redigera och köra ett dataladdningsskript använder du Skriptredigeraren.

I skriptet anges de fält och tabeller som ska laddas. Skript används ofta för att ange vilka data som ska laddas från dina datakällor. Du kan även ändra på datastrukturen med hjälp av skriptsatser.

Medan data laddas identifierar Qlik Sense gemensamma fält från olika tabeller (nyckelfält) för att kunna associera data. Datastrukturen som blir resultatet av de data som finns i appen kan granskas i datamodellvyn. Datastrukturen kan ändras genom att döpa om fält för att erhålla olika associationer mellan tabeller.

Efter att data har lästs in i Qlik Sense lagras de i appen.

Skriptredigeraren

I Skriptredigeraren kan du kan skapa skript som ska användas för att ladda data. Redigeraren hittar du i listrutan i Qlik Sense.

När du öppnar Skriptredigeraren visas redigeringsfönstret mitt på skärmen. Skriptavsnitt visas som flikar i menyn till vänster. Qlik Sense skapar automatiskt avsnittet Huvudavsnitt. Datakopplingar visas i menyn till höger.

Skriptet måste skrivas med skriptsyntaxen förQlik Sense. Nyckelord i Qlik Sense-syntaxen markeras med blått.

Skriptredigeraren

Data load editor.

Skriptredigeraren

I redigeraren finns ett antal funktioner som kan hjälpa dig utveckla laddningsskriptet.

Komma åt syntaxhjälp för kommandon och funktioner

Det finns flera sätt att få tillgång till syntaxhjälp för ett visst syntaxnyckelord i Qlik Sense:

Komma åt hjälpportalen

Du kan komma åt detaljerad hjälp i Qlik Sense-hjälpportalen på två olika sätt.

  • Klicka på Help i verktygsfältet för att gå till syntaxhjälpläget. I syntaxhjälpläget kan du klicka på ett syntaxnyckelord (blått och understruket) i redigeraren och få detaljerad syntaxhjälp.

  • Placera markören inuti eller i slutet av nyckelordet och tryck på Ctrl+H.

  • Anteckning om informationDu kan inte redigera skriptet i syntaxhjälpläget.

Använda funktionen för automatisk ifyllning

Om du börjar skriva ett Qlik Sense-skriptnyckelord får du automatiskt en lista över matchande nyckelord att välja från. Listan begränsas medan du skriver, och du kan välja bland mallar med föreslagen syntax och föreslagna parametrar. En beskrivning visar syntax för funktionen, inklusive parametrar och ytterligare satser, liksom en länk till hjälpportalens beskrivning av satsen eller funktionen.

Anteckning om tips

Du kan även använda snabbkommandot Ctrl+blanksteg för att visa nyckelordslistan, och Ctrl+Skift+blanksteg för att visa en beskrivning.

Kommentera i skriptet

Du kan infoga kommentarer i skriptkoden eller inaktivera delar av skriptkoden genom att använda kommentarsmarkeringar. All text på en rad som följer till höger om // (två snedstreck) behandlas som en kommentar och kommer inte att exekveras när skriptet körs.

Skriptredigerarens verktygsfält innehåller ett kortkommando för att göra kod kommenterad eller ta bort kommentaren. Klicka på Comment / Uncomment eller tryck på Ctrl + K när du vill kommentera eller ta bort kommentar för kod.

Indrag av kod

Du kan använda indrag för koden för att göra den lättare att läsa. Klicka på Indent när du vill skapa indrag i texten (öka indrag) och klicka på Undent när du vill ta bort indrag (minska indrag).

Infoga ett förberett testskript.

Du kan infoga ett förberett testskript som laddar en uppsättning inline-datafält. Detta är användbart för att snabbt skapa en datauppsättning för test. Tryck på Ctrl + 00 när du vill infoga testskriptet.