Gå till huvudinnehåll

Funktioner i skript och diagramuttryck

I det här avsnittet beskrivs funktioner som kan användas i Qlik Sense-dataladdningsskript och -diagramuttryck för att omvandla och aggregera data.

Många funktioner kan användas på samma sätt både i dataladdningsskript och diagramuttryck, men det finns ett antal undantag:

  • Vissa funktioner kan endast användas i dataladdningsskript. Dessa markeras med – skriptfunktion.
  • Vissa funktioner kan endast användas i diagramuttryck. Dessa markeras med – diagramfunktion.
  • Vissa funktioner kan användas i både dataladdningsskript och diagramuttryck, men med olikheter i parametrar och användning. Dessa beskrivs i separata avsnitt markerade med – skriptfunktion eller – diagramfunktion.