Gå till huvudinnehåll

NoOfFields - skriptfunktion

Skriptfunktionen NoOfFields returnerar antalet fält i en tidigare inläst tabell. Om funktionen används inom en LOAD-sats får den inte referera till den tabell som för närvarande används.

Syntax:  

NoOfFields(table_name)

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
table_name Tabellens namn.

Example:  

LET a = NoOfFields('tab1');