Gå till huvudinnehåll

SubStringCount - skript- och diagramfunktion

SubstringCount() returnerar antalet förekomster av angiven delsträng i indatasträngtexten. Om det inte blir någon träff returneras 0.

Syntax:  

SubStringCount(text, sub_string)

Return data type: heltal

Arguments:  

Argument Beskrivning
text Den ursprungliga strängen.
sub_string En sträng som kan förekomma en eller flera gånger inom indatasträngen text.