Gå till huvudinnehåll

Right - skript- och diagramfunktion

Right() returnerar en sträng som består av de sista (längst till höger) tecknen av indatasträngen, där antalet tecken fastställs av det andra argumentet.

Syntax:  

Right(text, count)

Return data type: sträng

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
text Den ursprungliga strängen.
count Definierar det antal tecken som ska inkluderas från höger sida av strängen text.